author-avatar

O autoru Perica Donkov

Slikar, predstavnik neoenformela, univerzitetski profesor Diplomirao je 1981, a magistrirao 1984. na Odseku za slikarstvo Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, u klasi profesora Radenka Miševića. Od 1983. je član ULUS-a u statusu slobodnog, potom istaknutog umetnika, od 2008. predavač na Fakultetu umetnosti u Nišu u zvanju redovnog profesora, od 2018. član Saveta Srpske akademije nauka i umetnosti, Ogranka u Nišu. Dobitnik je 15 nacionalnih nagrada za slikarstvo počevši od studentske nagrade FLU 1980. i nagrade Univerziteta umetnosti 1981, zatim nagrade Galerije Nadežda Petrović (1984), Đorđe Krstić (2001), Zlatne palete ULUS-a (2007), Beli anđeo (2007), Milan Konjović (2010), Politikine nagrade “Vladislav Ribnikar“ (2020), pa do najvećeg društvenog priznanja grada Niša, nagrade 11. januar (2010). Samostalno je izlagao 35 puta u zemlji i inostranstvu, učestvovao na više od 200 kolektivnih izložbi kao i na svim najznačajnijim likovnim manifestacijama u Jugoslaviji i Srbiji (Kontrolirana gesta, Jugoslovenska dokumenta 89, Trideset najznačajnijih umetnika VIII i IX decenije u Jugoslaviji, Bijenale mladih, Oktobarski salon itd.). Njegova dela nalaze se u najznačajnijim javnim zbirkama u zemlji , zatim u privatnim zbirkama (Vujučić, Popović, Trajković, Erić, RIMA, Marjanović, Novevski, Viner Štediše, Telenor, Philip Moris). Monografija o umetniku Perica Donkov: slika kao sklonište, autora Milete Prodanovića, objavljena je 2014. u izdanju Vujičić kolekcije iz Beograda.