author-avatar

O autoru Petar Živojinović

Rođen 16.09.1998. godine u Gornjem Milanovcu. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Ljigu. Trenutno je na završnoj godini studija andragogije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Pesme su mu objavljivane na portalima Strane, Oblakoder, Black sheep, kao i u zborniku poezije Šraf (broj 1. 2020).