Predrag Jašović

Predrag Jašović je rođen 1971. u Peći. Osnovnu i srednju školu je završio u Leskovcu, Filološki fakultet u Prištini, a doktorirao je u Novom Sadu. Živi u Paraćinu. Predaje u Novom Pazaru na Državnom univerzitetu. Objavio je pet pesničkih i trinaest naučnih, a priredio je dvadeset pet knjiga. Učestvovao je na pedeset sedam naučnih skupova u zemlji i inostranstvu. Otac sedmoro dece.

Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja