Rasim Muminović

Rođen je 1935. godine u Trijebinju (Sjenica). Pohađao Gimnaziju u Sjenici, potom Gazi Husrev-begovu medresu i Učiteljsku školu u Sarajevu. Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 1960. završio je studije filozofije i njemačkog jezika. Postdiplomske studije je završio u Beogradu odbranvši magistarsku tezu "Odnos Marksa prema povijesti", dok je doktorsku disertaciju "Filozofija Ernsta Blocha - Gnoseološko-ontološki temelji", odbranio na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zagrebu 1970. Radio je kao profesor na Fakultetu političkih nauka i Filozofskom fakultetu u Sarajevu, stekavši posljednje zvanje profesor emeritus. Preminuo je 2012. godine.

Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja