author-avatar

O autoru Remzija Hadžiefendić-Parić

Rođena 1955. u naselju Sakar, kod Malog Zvornika. Završila studij na Odsjeku za južnoslavenske jezike Filozofskog fakulteta u Sarajevu 1978. Magistarski rad pod nazivom: Funkcija turcizama u romanima “Na Drini ćuprija” I. Andrića i “Derviš i smrt” M. Selimovića, odbranila je na Filološkom fakultetu u Beogradu 1984. Doktorsku disertaciju pod nazivom: Semantičko-stilistička analiza deminucije i augmentacije u savremenom srpskohrvatskom standardnom jeziku, odbranila je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 1991. Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu radila je od 1979. kao asistent, a od 1991. kao docent na predmetima Savremeni srpskohrvatski jezik i Lingvistička stilistika. Od aprila 1992. živi u Zagrebu gdje je zasnovala porodicu (Parić). Profesorica je u Medresi dr. Ahmeda Smajlovića u Zagrebu od 1992, odnosno, od 2007. u preimenovanoj Islamskoj gimnaziji dr. Ahmed Smajlovića. Pored toga, od 1996. profesorica je na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću, na Pedagoškoj akademiji Univerziteta u Zenici (2002-2004), na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli (2006-2008) i na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću (2011-2012).