author-avatar

O autoru Sabri Hamiti

Rođen u Podujevu 1950. godine. Osnovno i srednje obrazovanje završio u Podujevu, a univerzitetske studije na Odsjeku za albanski jezik i knjizevnost Univerziteta u Pristini. Postdiplomske studije komparativistike završio je u Zagrebu i Prištini. Specializirao je na Sorboni. Profesor je Univerziteta u Prištini i član Akademije nauka i umjetnosti Kosova. Najpoznatija djela: Thikë harrimi (Nož zaborava) (1975), Trungu ilir (Ilirsko stablo) (1979), Kosmos (1990), Melankolia (Melanholija) (1999).