Autor: Sanel DelićRođen 12.4.1993. godine, živi u Brčkom gdje je završio srednju školu Gimnazija Vaso Pelagić – opći smjer. Nakon mature upisuje Filozofski fakultet u Tuzli odsjek filozofija-sociologija. Odbranu diplomskog studija brani na temu „Božiji atributi: jedinstvenosti, trojedinosti i imanencije“ iz predmeta Srednjovjekovna filozofija. Učestvovao je u simpozijumima na Filozoskom faklutetu na temu svojih radova: „Descartesova filozofija cogita“ ; „Ničeova estetika i etika“; i na knjigu „Šta je etika“ od prof. Arne Johan Vetlesena.