Autor: Sanja GligorićRođena 1993. godine u Loznici. Osnovne i master studije završila je na Katedri za anglistiku Filološkog fakulteta u Beogradu, gde je upisala i doktorske studije. Autorka je naučnih radova, recenzija i kritika objavljenih u Srbiji i inostranstvu, kao i dvojezične monografije o Virdžiniji Vulf. Učestvovala je na međunarodnim konferencijama, izlagala i usavršavala se na brojnim događajima. Sarađuje sa britanskim izdavačkim kućama, prevodi i uređuje elektronske časopise Anglozine i KUŠ! Članica je stručnog udruženja Central European Association for Canadian Studies.