Sanja Nikolić

Rođena je u Splitu 30.01.1976. Diplomirala je filozofiju na Beogradskom Univerzitetu. Autorka je romana Sila i Soni u Berlinu. Objavljuje tekstove u novinama Danas. Trenutno živi u Berlinu.

Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja