author-avatar

O autoru Sara Kresojević

(1987, Novi Sad), diplomirala je na Odseku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, (Master rad: Odnos Dostojevskog i Ničea: tipovi nihiliste i pojam natčoveka). Objavljen joj je rad Obličja Eme Bovari (2010) u listu Zlatna greda. Od 2010 do 2012 redovno objavljuje recenzije romana u časopisu Nova misao. Ostvarila je i kratku saradnju sa časopisom Polja (2011). Pored toga što je zaposlena kao koordinator Sektora za spoljnu trgovinu u Tehom timu, stvara i vizuelnu umetnost. Živi i radi u Novom Sadu.