Sarabela Drljan

Rođena 15. marta 1989. godine u Prištini. Završila fakultet za poslovni menadžment u Baru na temu „Strategija i lojalnost klijenata prema bankarskim uslugama i proizvodima u Crnoj Gori”. Autor je krathih proza. Kritičar društvenih dešavanja. Ljubitelj umjetnosti. Zaljubljenik u filozofiju i kjniževnost. Sa suprugom i sinom živi i radi u Baru. (Crna Gora).

Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja