author-avatar

O autoru Sašo Ognenovski

Rođen 1964. godine u Bitolju. Na univerzitetu Sv. Ćirilo i Metodije u Skoplju, na Fakultetu za Dramske umetnosti, 1987. godine je diplomirao na odseku Glume. U 2002. godini magistrira na Institutu za sociološka i političko-pravna istraživanja na odseku Komunikacija i medija, a 2017. godine na Institutu za komunikacije i medije na Pravnom fakultetu univerziteta Sv. Ćirila i Metodija doktorira na temi „Odnosi sa javnošću i mediji u Makedoniji“.Prevođen je na srpski, engleski i arapski jezik. Bavio se i prevodom sa srpskog i engleskog jezika. Član je Makedonskog naučnog društva i Internacionalnog Pozorišnog Instituta. Za vreme svog profesionalnog rada bavio se i pisanjem scenarija i režiranjem za televiziju. Autor jescenarije i potpisnik režije dveju televizijskih serija za decu: „Moj spomenar“ (2003) i „Ja znam za 5“ (2004) i dveju dokumentarnih serija„Makedonski dućani i zanati“ (2004) i „Makedonske legende“ (2004)u produkciji „Tera televizije“. Režirao je četiri pozorišne pretstave: „Herakleja i Likinij“ (2007), „Večno živa i mlada“ (2009), „Lepotica i zver“ (2000) i „Smrt Aleksandra“ (monodrama) (2000). Prevodio na srpskisvoje dečje komade i prepevao pesme savremenih srpskih pesnika objavljenim u srpskim književnim časopisima, a sa engleskogkomade Edvarda Olbija, Dejvida Mameta, Vadždija Muauda i Sajmona Stivensa. Njegove su pesme i recenzije objavljuvane u mnogum domaćim i međunarodnim časopisima kao što su „Sovremenost“, „Stožer“, „Kulturni život“, „Književni pregled“, „Sobranews“ itd. Dobitnik je priznanja internacionalnog pesničkog festivala „Noside“ u Italiji za pesmu „Glas“ u 2015. godini i međunarodnu nagradu „Iva Bogdani“ iz Kosova u 2018. godini za pesničku zbirku „Šuma“.