Selena Ratković

Rođena 1994. godine u Beogradu. Apsolvent na grupi za Srpsku književnost i jezik sa komparatistikom Filološkog fakulteta u Beogradu. Bavi se marketingom i prodajom knjiga. Posebno se interesuje za savremenu i buduću srpsku književnost. Živi i radi u Beogradu.

Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja