Autor: Selma HasanovićRođena 1. oktobra 1982. u Novom Pazaru. Osnovne i master studije završila je na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru. Njen master rad „Narodna balada Hasanaginica u dramskim tekstovima” nagrađen je Brankovom nagradom, a zatim objavljen u ediciji Sent pod naslovom „Na početku bijaše stid”. Doktorand je FILUM-a u Kragujevcu. Objavljuje naučne i esejističke radove u književnim časopisima.