Slađana Novaković

Rođena u Beogradu 1968. Osnovala izdavačku kuću Rende. Premijerno objavila više od 150 naslova. Živi u Beogradu.

Sva prava zadržana © 2015 - 2020 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja