Snežana Milosavljević Milić

Rođena je u Aleksincu, 1966. godine. Redovni profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu (Teorija književnosti, Metodologija nauke o književnosti). Objavila je preko sto naučnih studija u domaćoj književnoj i naučnoj periodici. Bila je gostujući predavač na univerzitetima u Pečuju i Banjaluci, istraživač na naučnim projektima Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije – Tehnika i semantika pripovedanja, Leksikon srpskog realizma, i Poetika srpskog realizma i Andrić Initiative (Graz). Član je međunarodne asocijacije naratologa i međunarodnog udruženja Compares, uredništva časopisa „Philologia Mediana“ i Društva Matice srpske. Autorske knjige: Okvirni oblici u srpskom realističkom romanu, Čigoja, Beograd, 2001. Modeli komentara u srpskom romanu 19. Veka, Prosveta, Niš, 2006. Priča i tumačenje, Filip Višnjić, Beograd, 2008. Figure čitanja, Službeni glasnik, Beograd, 2013. Otpori i prekoračenja – poetika pripovedanja Bore Stankovića, Filozofski fakultet, Niš, 2013. Ogledavanja – Laza Lazarević i Simo Matavulj (u koautorstvu sa Draganom Vukićević), Filozofski fakultet, Niš, 2014. Virtuelni narativ – ogledi iz kognitivne naratologije, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci, Novi Sad, Filozofski fakultet, Niš, 2016. Priređivački rad: Antologija niških kritičara i esejista, Prosveta, Niš, 2005. Laza Lazarević, Janko Veselinović (u koautorstvu sa Mirkom Đukićem), Matica srpska, Novi Sad, 2015. Jakov Ignjatović, Matica srpska, Novi Sad, 2016. „Kognitivna naratologija“, Književna istorija, XLVII 2015. br. 155, XLVIII, 2016, br. 156

Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja