author-avatar

O autoru Srđan Vučinić

Rođen u Beogradu 1970. godine. Esejista i dramski pisac. Objavio je preko 500 tekstova o filmu i književnosti, kao i knjige eseja Kraljevstva i izgnanstva (2002), Rađanje kentaura (2009), Crno u koloru: crni humor u srpskom filmu (koautor sa Vladanom Matijevićem, 2010) iPortreti: 24 sličice u sekundi (eseji o jugoslovenskom filmu, 2018) Objavio je i knjige fikcije: Nezajaz: drame i druge priče (2013) i Muzej Havaji (priče, 2015). Na Radio Beogradu izvedene su mu drame o Dragutinu Iliću, princu Đorđu Karađorđeviću i Milošu Crnjanskom. Dobitnik je stipendije “Borislav Pekić“ (2009). Od 2001 je umetnički savetnik, od 2012. umetnički direktor Festivala autorskog filma u Beogradu.