author-avatar

O autoru Stanislav Li

Stanislav Čandinovič Li rođen 1959. Pesnik, prevodilac i slikar-akvarelista iz Kazahstana. Delujući u okviru ruskog civilizacijskog areala, Li je istovremeno vredan pesnik ruskog jezika, značajan prevodilac i antologičar drevne, srednjovekovne i savremene korejske poezije i dinamičan učesnik savremene književne scene Kazahstana.