author-avatar

O autoru Stefan Mladenović

Rođen je 8. 4. 1992. g. u Jagodini. Predaje srpski jezik i književnost u srednjoj privatnoj školi „Sveti Sava” u Beogradu. Osnovne studije završio je na Filološkom fakultetu u Beogradu na grupi 01 – srpski jezik i književnost. Zvanje master profesora književnosti stiče na katedri za književnost Filološko-umetničkog fakulteta u Кragujevcu. Na 58. „Disovom proleću” osvojio je prvu nagradu za najbolji esej o Disovom stvaralaštvu. Na konkursu „Tragom Nastasijevića” (2021), Gradske biblioteke u Gornjem Milanovcu, osvojio je prvu nagradu za najbolji esej o stvaralaštvu Momčila Nastasijevića. Dobitnik je nagrade „Andra Gavrilović”, Resavske biblioteke u Svilajncu, za najbolji esej o romanu objavljenom nakon 2000. godine. Na konkursu „Tragom Nastasijevića” (2022), Gradske biblioteke u Gornjem Milanovcu, osvojio je drugu nagradu u kategoriji eseja/naučnog rada. Na međunarodnom konkursu „Ulaznica 2022”, Gradske biblioteke „Žarko Zrenjanin”, osvojio je prvu nagradu u kategoriji eseja/književne kritike. Piše eseje i književne kritike.