author-avatar

O autoru Stevan Bradić

(1982, Novi Sad) osnovne studije završio je na Odseku za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Diplome mastera stekao u na univerzitetima u Novom Sadu (komparativna književnost) i Stokholmu (engleska književnost). Doktorirao je na Odseku za komparativnu književnost u Novom Sadu. Piše poeziju, eseje, prikaze i kritiku, prevodi sa engleskog. Poezija mu je prevođena na engleski, nemački i mađarski jezik. Dobitnik je Nagrade “Vasko Popa” (2022) i Knjige godine DKV (2022) za zbirku pesama Jastog. Priredio je i preveo temate posvećene A. Rembou i T. S. Eliotu (Polja), Žaku Ransijeru (LMS) i savremenoj američkoj poeziji (Rizom). Boravio je na rezidencijalnim boravcima na Elibi (Italija) i u Pečuju (Mađarska). Kao gostujući predavač držao je seminare na univerzitetima u Čikagu, Stokholmu, Nikoziji, Alikanteu, Bambergu i Su Folsu. Bio je stipendista fondacije Fulbrajt, Akademie Schloss Solitude i Švedskog insistuta. Zaposlen je kao vanredni profesor na Odseku za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Glavni je urednik časopisa i portala za književnost, filozofiju i društvenu teoriju Rizom, video platforme Mračna komora i manifestacije Književna mašina. Član je Američke asocijacije za komparativnu književnost (ACLA), Švedske asocijacije za američke studije (SAAS) i Društva književnika Vojvodine.