author-avatar

O autoru Svetlana Šeatović

(1975) naučni savetnik, Institut za književnost i umetnost, Beograd Diplomirala 1998. godine na Filološkom fakultetu u Beogradu srpsku književnost i jezik sa opštom književnošću, magistrirala 2002. i doktorirala 2010. Postdoktorsko usavršavanje iz oblasti tekstologije 2011./ 2012 na univerzitetima u Italiji (Verona, Pavia, Torino, Pisa). Predavala teoriju književnosti i srpsku književnost na Učiteljskom fakultetu u Beogradu na osnovnim studijama (2007-2018). Na inostranim univerzitetima predavala po pozivu i kao visiting profesor (Torino, Peskara, Napulj). Rukovodila naučnim projektom Smena poetičkih paradigmi u srpskoj književnosti u evropskom kontekstu (2016-2019). Član brojnih domaćih (Promis, Fond za nauku 2020-2022), bilateralnih, međunarodnih projekata iz oblasti slavistike od 1999. Rukovodilac Odeljenja za poetiku moderne srpske književnosti u IКUM (2020-) Upravnica Zadužbine «Desanka Maksimović» (2019-). Autor preko 150 naučnih radova na srpskom, engleskom, italijanskom, urednik niza međunarodnih (7) i nacionalnih zbornika (12) i autor više knjiga: Tradicija i inovacija (2004); Deo kao celina&celina kao deo (2012); Epizacija moderne lirike (2014), U zaleđu Sredozemlja. Mediteran u modernoj srpskoj književnosti (2019), Andrić i Jadran (2020).