Tamara Stojanović

Rođena u Beogradu, gde je završila Filološku gimnaziju. Apsolvent je na grupi Srpska književnost i jezik sa komparatistikom na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Posebno je interesuje književnost dvadesetog veka. Bavi se novinarstvom. Piše književnu kritiku.

Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja