Tanja Milenković

Rođena 1994. godine u Podgorici. Apsolvent je na grupi za Srpsku književnost i jezik sa komparatistikom Filološkog fakulteta u Beogradu. Piše eseje, prikaze i poeziju. Bavi se poezijom dvadesetog veka i fantastikom. Živi u Beogradu.

Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja