author-avatar

O autoru Tanja Milenković

Profesorka srpske književnosti i jezika sa komparatistikom i autor bloga Šagane. Objavljuje prikaze, eseje i naučne radove u periodici. Interesuje se za rusku književnost, o kojoj piše i govori u okviru književnih večeri centra za srpsko-rusku saradnju Zenit. Živi i radi u Beogradu.