Uroš Ristanović

Rođen je 1994. Diplomirao na katedri za Srpsku književnost i jezik sa komparatistikom Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Osnivač Studentskog književnog lista Vesna pri Filološkom fakultetu, urednik rubrike Kritika u časopisu Eckermann. Bavi se srpskom poezijom devetnaestog, dvadesetog i dvadeset prvog veka. Objavljuje poeziju, eseje i kritiku u periodici. Živi na Umci.

Sva prava zadržana © 2006-2019 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja