author-avatar

O autoru Valentina Čizmar

Rođena 1979. godine u Vrbasu, doktor filozofije. Doktorirala filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, magistrirala na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu i diplomirala na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Radila je na nekoliko visokoškolskih ustanova: Filozofski fakultet u Novom Sadu (Odeljenje za filozofiju, 2005-2009), Privredna akademija (FIMEK, 2016-2017) i Fakultet za evropske pravno-političke studije (2020-2022). Radila u biblioteci «Danilo Kiš» (2012-2114). Od 2022. godine zaposlena je u Kulturnom centru Vojvodine «Miloš Crnjanski» u Novom Sadu i rukovodilac nekoliko projekata među kojima i „Razvoj filmskog stvaralaštva u APV“, tribine „Dnevnik o Crnjanskom“ i drugim. - Objavila preko šezdeset (60) naučno-stručnih radova iz oblasti humanističkih nauka u raznim periodikama u zemlji, regionu i inostranstvu (Grčka, Slovačka, Bugarska, Republika Srpska, BiH, Hrvatska, Crna Gora, Rusija) i učesnik je brojnih međunarodnih i domaćih naučnih konferencija. - Književnu kritiku objavljivala u časopisu Trag, Švetlosc, Povelja, Letopis Matice srpske, Luča, Zlatna Greda, Novi Magazin, Sveske, Nova misao i drugim. Napisala brojne pogovore za pesničke zbirke, jedana roman i tri pogovora za stručne monografije. Urednik zbornika radova sa naučno-medijskog skupa «Integracijska i dezintegracijska uloga medija u društvu» (2021) i inicijator istoimenog skupa (Društvo novinara Vojvodine, 2019). Napisala scenario za monodramu «Oslobođeni Prometej: Dnevnik o Čarnojeviću», izvedenu u Srpskom narodnom pozorištu (2022), i tokom manifestacije «Dani Miloša Crnjanskog», izvedenu u kulturnim centrima širom Vojvodine (2021). Autor scenarija za film «Pet kazivanja: Odiseja Miloša Crnjanskog» (2023). Supervizor za dokumentarno-igrani film «Snovi novosadskih slikara» (2019, Udruženje za istoriju i kulturu «Krug 3»). Učesnik festivala «Tesla global forum» i tribina filmskog festivala «Dan pobede – filmske priče o osvajanju slobode», Kulturni centar Novog Sada (2020, 2021, 2022). U okviru projekata kulture Novog Sada, održala predavanja iz oblasti istorije umetnosti, filma, kao i Teslinog stvaralaštva. Autor izložbe fotografija: «Izložba stvaralaštva Svetog Rafaila Momčilovića Šišatovačkog», Udruženje za nauku, kulturu i komunikacije „Vizantina“, Novi Sad, a autor fotografija je Dragan Kurucić. Stalna postavka se nalazi u manastiru Šišatovac, na Fruškoj gori. Povremeni saradnik ruskog književno-umetničkog almanaha Teritoriя slova i jedan od realizatora projekta «Славяносербия», saradnik časopisa «Nova misao», «Trag», «Letopisa Matice srpske».