Vesna Barzut

Rođena je 1987. godine. Po zanimaju je master psiholog. Trenutno je student doktorskih studija psihologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Piše poeziju i književnu kritiku. Prikaze je objavljivala u Agonu i Afirmatoru, a poeziju na portalu Strane kao i u elektronskom zborniku Poeziranje – ODgovori.

Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja