Violeta Stojmenović

Rođena je 1980. Diplomirala je opštu književnost sa teorijom književnosti i doktorirala na Filološkom fakultetu u Beogradu. Radi u Narodnoj biblioteci Bor, kao bibliotekar i urednik časopisa Beležnica. Prevode i tekstove objavljivala je u periodici (Koraci, Sveske, Letopis Matice srpske, Filološke studije, Philologia itd.)

Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja