Autor: Violeta StojmenovićRođena je 1980. Diplomirala je opštu književnost sa teorijom književnosti i doktorirala na Filološkom fakultetu u Beogradu. Radi u Narodnoj biblioteci Bor, kao bibliotekar i urednik časopisa Beležnica. Prevode i tekstove objavljivala je u periodici (Koraci, Sveske, Letopis Matice srpske, Filološke studije, Philologia itd.)