author-avatar

O autoru Vladimir B. Perić

(1976, Šabac) do sada je objavio knjigu pesama Elipse (2015), knjigu kritka Egzegeze I (2018) i knjigu prozaida Etide op. 4 (2021), za koju je dobio književnu nagradu „Zlatno slovo“ (2022). Prozaide su mu prevođene na mađarski jezik. Doktorirao je 2013. godine na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu sa tezom „Autobiografska, socijalna i poetička margina dadaizma Dragana Aleksića“. Urednik je „Koraka“, časopisa za književnost, umetnost i kulturu od 2013. godine a od 2022. je glavni i odgovorni urednik u istom časopisu. Član je žirija za književnu nagradu „Meša Selimović“ od 2016. godine.