Vladimir Gvozden

Književni kritičar i teoretičar, vanredni profesor na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Bio je gostujući profesor na Univerzitetu u Regenzburgu, predavanja i seminare po pozivu je držao na univerzitetima u Bambergu, Giessenu, Pragu, Segedinu, Londonu i UPF Barselona, gostujući istraživač bio je na univerzitetima u Torontu, Inzbruku, Brnu i UPF Barselona. Radovi su mu prevođeni na mađarski, makedonski, bugarski, španski, poljski i nemački jezik. Objavljene knjige: Jovan Dučić putopisac: ogled iz književne imagologije (2003) ;Činovi prisva janja: od teorije ka pragmatici teksta (2005) ; Srpska putopisna kultura 1914-1940. (2011) ; Književnost, kultura, utopija (2011) ; Pregledni rečnik komparatističke terminologije u književnosti i kulturi (ur. M. Radović, B. Stojanović-Pantović i V. Gvozden); Nine Serbian Poets: Anthology of Contemporary Serbian Poetry / Devet srpskih pesnika: Antologija novije srpske poezija (2012); Gordost (grupa autora, 2014); Književnost i otpor (2015); Pohlepa (grupa autora, 2015); Anatomija robe: ogled iz kritike političke ekonomije (zajedno sa A. Lošoncom, 2016).

Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja