Vladimir Perić

Rođen je 1976. godine u Šapcu. Doktorirao je 2013. godine na Filološko-umetničkom fakultetu sa temom "Autobiografska, socijalna i poetička margina dadaizma Dragana Aleksića". Autor je zbirke pesama "Elipse" (2015). Objavljivao je do sada naučne studije, prikaze knjiga, prozu i poeziju u listovima i časopisima “Srpski književni list”, “Nasleđe”, „Sveske“, „Polja“, “Lipar”, “Gradina“, “Tisa”, “Stanje stvari”, “Mons Aureus”, „Tenso“, „Akt“, „Avangrad“, “Brankovina” i “MozaIQ”, kao i u zbornicima sa naučnih skupova. Uređuje “Korake”, časopis za književnost, umetnost i kulturu. Član je žirija za književnu nagradu „Meša Selimović“.

Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja