Vladislava Gordić Petković

Profesorka engleske i američke književnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, književna teoretičarka i kritičarka. Koordinatorka je programa Rodne studije na Univerzitetu u Novom Sadu. Autorka je deset knjiga (jedna u koautorstvu sa Ivanom Đurić Paunović), više stotina naučnih radova, eseja i novinskih članaka. Glavna je i odgovorna urednica biblioteke Prva knjiga Matice srpske. Članica je Udruženja književnih prevodilaca Srbije, Srpskog književnog društva i PEN-a. Urednica je Kulture, naučnog časopisa za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku, od 2017. godine. Za prevode proznih knjiga Entonija Berdžesa i Ernesta Hemingveja nagrađena je nagradom "Laza Kostić" Novosadskog salona knjige i nagradom Društva književnika Vojvodine za prevod godine. Dobitnica je nagrade "Kapetan Miša Aksentijević" za doprinos u oblasti književnosti, prevodilaštva i kulture. Za rukopis knjige Književnost i svakodnevica dobila je nagradu „Istok – Zapad“. Pisala je kolumne za dnevne listove Danas i Politika.

Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja