Vuk Vučković

Rođen 1990. godine u Beogradu. Osnovnu i srednju školu završio je u Požarevcu, dok je studije filozofije završio na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Kriške sunca/setovi noževa njegova je prva zbirka poezije objavljena u okviru edicije “Prva knjiga” Matice srpske.

Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja