Vule Žurić

Rođen je u Sarajevu 1969. godine. Do sada objavio šest knjiga priča, devet romana i knjigu radio-drama. Autor scenarija za film „Slepi putnik na brodu ludaka“ u režiji Gorana Markovića. Dobitnik Andrićeve nagrade za 2015. godinu. Priče su mu prevođene na mnoge jezike, prevodi sa engleskog i italijanskog. Živi u Pančevu. (Photo kredit: Miloš Lužanin)

Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja