author-avatar

O autoru Zlatko Stevanović

Rođen 1989. godine u Požegi. Osnovne i master studije završio je na Filološkom fakultetu u Beogradu na Katedri za srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima. Jedan je od osnivača književnog društva „Orfisti“ sa kojima je organizovao skupove analitičkog čitanja autorske književnosti. Poeziju je objavljivao u književnim časopisima i zbornicima (Disovo proleće, Trag, Vesna, Afirmator, Pesme iz magle).Uživa u muzici i svira bas gitaru. Njegova prva zbirka pesama Dnevnik u osamobjavljena je 2019. godine u izdanju Darma Books.