author-avatar

O autoru Zorica Nikolić

rođena je u Novom Sadu, gde je završila Srpski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu. Nakon toga je odbranila magistarsku tezu sa temom Semantičko-derivaciona analiza žargonizama sa arhisemom čovek. Učestvovala je na nekoliko naučnih skupova i stručnih seminara kao izlagač. Radi kao profesor Srpskog jezika i književnosti, mentor je studentima sa Odseka srpske književnosti i Odseka srpskog jezika i lingvistike Filozofskog fakulteta koji praktični deo Metodike nastave srpskog jezika i književnosti polažu u školi. Objavila je nekoliko radova iz oblasti metodike nastave, leksikologije i jednu knjigu.