author-avatar

O autoru Zvonko Taneski

Rođen 1980. u Skoplju. Pesnik, književni kritičar, prevodilac, urednik, antologičar, univerzitetski profesor. Diplomirao je na Filološkom fakultetu u Skoplju, na odseku za opštu i komparativnu književnost. Magistrirao na Univerzitetu u Peruđi, a dva doktorata odbranio na Univerzitetu Komenski u Bratislivi i na Univerzitetu Konstantin filozof u Nitri. Radio kao profesor na katedri za srpsku književnost u Bratislavi i kao prvi lektor za makedonski jezik. Objavio sledeće zbirke poezije: "Otvorena vrata" (1995), "Hor trulog lišća" (2000), "Srt" (2003), "Čokolada u portfoliu" (2010)," Nežnosti bez garantnog lista" (2012), "Čekajući istoriju" (2016). Takođe objavio više naučno-teorijskih knjiga. Preveo i prepevao na makedonski jezik mnoge pesnike. Dobitnik je brojnih značajnih pesničkih nagrada. Prevođen na srpski, engleski, poljski, češki, italijanski, filipinski, ruski, ukrajinski, bugarski.