Hipolit

Lat­est posts by Vladimir Kolar­ić (see all)

   

  .

  .

  pozoriš­na drama

  .

  .

  LICA:

  TEZEJ

  FEDRA

  ANDROGEJ

  ROBINJA

  .

  .

  .

  1.

  ROBINJA: Vreme lagano reči na svet­lo sve­ta iznosi. Reč po reč obas­ja­va. Priča počin­je. Zaš­to si došao ovde, da li znaš? Zla ovog večno ćeš  se sećati.

  Ima gra­da lep­šeg od ovog, al’ mrak ga obav­i­ja, magle ga kri­ju. Ima tela lep­šeg od ovog, al’ mrak ga obav­i­ja, magle ga kri­ju. Ima reči lep­še od ove, al’ mrak je obav­i­ja, magle je kri­ju. Grob ovo je, al’ grob što tamom pokri­va grob naš sutrašnji.

  Vreme lagano reči na svet­lo sve­ta iznosi. Reč po reč obas­ja­va. Priča počin­je. Praz­na priča što zanosi nam glave. Zaš­to si došao   ovde, da li znaš? Zla ovog večno ćeš se sećati.

  2.

  FEDRA: Ovom nes­rećnom licu ime je Fedra. Ove ruke, nekad čiste od  krvi, Fedrine su. Ove noge, na kop­no nenavikle, Fedrine su. Ove gru­di, niči­je dojil­je, Fedrine su. Oči ove što se gase, i one su Fedrine. I uši su Fedrine, što su kadre samo krik da čuju, ali ne i reč. I ova raspuk­li­na pod pup­kom Fed­ri­na je, niči­ja vra­ta Fed­ri­na. Sve Fedri­no je, šta Fedri­no nije?

  ROBINJA: Zas­pala je Ati­na, kraljice moja. Zidovi se zgus­nuli, ulice suzile. Kraljice moja, oči otkrij. Cela Ati­na očeku­je povratak kral­ja, Teze­ja što ga prati miris biko­va. Otkrij uši, kraljice moja. Topot je to a ne grom. Kraljice moja.

  FEDRA: Dos­ta, robin­jo. Reči hoću. Reči, robin­jo. Reči što zube razbijaju.

  ROBINJA: Zao je poče­tak to. Za kojom to vodom usne ti žude, kraljice moja?

  FEDRA: Nema više kraljice.

  ROBINJA: Udove mi na kule razap­nite. Gla­va moja meni mrs­ka je. Kopljem mi porod budući izbrišite. Ime mi telu oduzmite. Kraljice moja!

  FEDRA: Nema više kraljice. Sprem­na sam. Zlo strašno otkriću sad.

  ROBINJA: Crno telo, crni udovi. Pobeći moram. Pobeći moram reči zloj.

  FEDRA: Volim Hipoli­ta pre­di­vnog. Još noć je. Lep­o­to, dok on poči­va, nad­vij se i obgr­li ga svo­jim telom, sa usana svo­jih rasi­paj reči slatke.

  ROBINJA: Umreti moram, kraljice.

  FEDRA: Telo nje­go­vo svet je moj. More moje nekadašn­je. Sva voda koju želim ispi­ti, telo je nje­go­vo. Hipo­lite predivni.

  ROBINJA: Ubi­la me reč tvo­ja, kraljice. Telo što na mojoj sisi raslo je, tvo­je ljubavi žrt­va postaće. Hipolit, sin Teze­jev i Ama­zonkin. I   sin tvoj, kraljice. Zlo svo­je pred svet iznese.

  FEDRA: Sin moj. Sve moje. Ubiti te moram, robinjo.

  ROBINJA: Kak­va to tama pokri­va telo ti kraljevsko?

  FEDRA: Kad pameti nes­ta one zdrave. Umreti moraš.

  ROBINJA: Jer oči moje tvo­ju sramo­tu osvetliše. Ubij me, kraljice, i ovog  me bola oslobodi.

  FEDRA: Kak­va je to tiši­na od koje mrzne krv?

  ROBINJA: Ludi­lo je to tvo­je, kraljice.

  FEDRA: Dobro došla u ludi­lo moje, robin­jo. Ludi­lo pičke razjapljene.

  ROBINJA: Umreće­mo. Ostaće samo kralj ruku krvavih.

  FEDRA: Prazan je svet bez kralja.

  ROBINJA: Svet našim telima napunjen.

  FEDRA: Da li je to topot ili grom, robinjo?

  ROBINJA: A na dnu telo moje što smr­di i urla.

  FEDRA: Miris biko­va osećaš li?

  ROBINJA: Biko­va krvi pro­livene, kraljice moja reči krvave.

  FEDRA: Odgo­varaj, robinjo.

  ROBINJA: Smrt od tvo­je ruke više ne plaši me.

  FEDRA: Reči­ma glavu kidaću ti.

  ROBINJA: Kad bi se u reči mogla uzdati i malo.

  FEDRA: Da li se to ulice sužava­ju? Odgo­varaj, robinjo.

  ROBINJA: Topot je to, kraljice moja, a ne grom.

  FEDRA: Oči sam pokri­la da ne čujem.

  ROBINJA: Da. Dolazi Tezej ruku krvavih.

  3.

  FEDRA: Ati­na za mačem tvo­jim žudi, Teze­ju, telo kraljevsko.

  TEZEJ: Ceo svet krvlju ću atin­skom ispuniti.

  FEDRA: Fedra se maču tvome radu­je, kralju moj krvi bikovske.

  TEZEJ: A ja se ludilu tvome radu­jem, kraljice najdraža.

  FEDRA: Mač želim. Samo krv svo­ju san­jam, mačem prolivenu.

  TEZEJ: Mač moj poslužiće ti.

  FEDRA: Plot moj iz utrobe jalove iskopaj mi, kralju jedini.

  TEZEJ: Plod moj u utrobu ću tvo­ju sahran­i­ti, kraljice predraga.

  FEDRA: Porod je zlo veliko.

  TEZEJ: A mir je zlo najveće.

  FEDRA: Rašir­i­la je noge Ati­na, kralju jedi­ni. Tebe očekuje.

  TEZEJ: Samo me noge kral­jevske zan­i­ma­ju, kraljice moja krvi kraljevske.

  FEDRA: Sve što gmiže iz rupa smrdljivih izlazi, oči da napase. Telo tvo­je hrana je njihova.

  TEZEJ: A moja hrana biće krv njihova.

  FEDRA: Zar ne čuješ kako peva Ati­na, u snu peva glas raspuk­li: kralju se raduj i krvi se raduj.

  TEZEJ: Radu­je se Ati­na. Mrt­va joj tela donosim.

  FEDRA: U Tebi su bio?

  TEZEJ: Teba bez kula ostala.

  FEDRA: U Argu si bio?

  TEZEJ: Arg više goreti neće.

  FEDRA: Kroz Korint si prošao?

  TEZEJ: U krvi sam se, a ne u moru, kupao.

  FEDRA: More moje najdraže.

  TEZEJ: Živ­o­tom se igraš, Krićanko.

  FEDRA: Ničim se drugim ne umem igrati.

  TEZEJ: Umreće Ati­na. Već je umrla.

  FEDRA: Umreće kralji­ca. Već je umr­la. Dobro došao, Teze­ju, telo kraljevsko.

  TEZEJ: U nes­reću vašu dobrodošao, kraljice moja. U nes­reću smr­ti vaše, kraljice premila.

  FEDRA: Sreća je od kral­jevske ruke umreti.

  TEZEJ: A nes­reća kad od kral­jevske ruke umire telo kraljevsko.

  FEDRA: Telo što žudi umire, kralju jedini.

  TEZEJ: Samo me jed­no telo zan­i­ma, kraljice moja.

  FEDRA: Dobrodošao u telo moje, kralju jedini.

  TEZEJ: U grad od kog sam bežao, vratih se ja. U telo od kog sam bežao, vratih se ja.

  FEDRA: Telo moje. More moje nekadašnje.

  TEZEJ: Ženo moja. Kur­vo moja.

  FEDRA: Od ružnog ružni­je stvoriću ja.

  TEZEJ: Reč tvo­ja jas­na je, kraljice naj­draža. Jas­na je reč koju smrt preseca.

  FEDRA: Jas­na je reč koju krik zamenjuje.

  TEZEJ: Rog moj i krik tvoj, jed­no su, kraljice predivna.

  FEDRA: Dobrodošao u reči moje, kralju jedini.

  TEZEJ: Reči kurv­in­jske što samo za smrt znaju.

  FEDRA: Smrt moju od reči dvosekle.

  TEZEJ: Reč tvo­ju mač dopunjuje.

  FEDRA; Mač tvoj reč moja je.

  TEZEJ: Jezik tvoj greh moj biće.

  FEDRA: Veli­ka je sreća imati muža tiranina.

  TEZEJ: Muž tvoj. Telo smr­ti tvoje.

  FEDRA: Žena tvo­ja. Krv smr­ti tvoje.

  TEZEJ: Mač moj videćeš.

  FEDRA: Mrak svoj da pomračim.

  TEZEJ: Mrak tvoj videću.

  FEDRA: Noge kad raširim.

  TEZEJ: Kraljice moja.

  FEDRA: Kur­vo moja.

  4.

  ROBINJA: Topot je to ili grom, kralju jedini?

  TEZEJ: Srce to je tvo­je, robinjo.

  ROBINJA: Zar ima srca ROBINJA?

  TEZEJ: Mač moj mno­ga je srca ubrao. Crna srca robovska.

  ROBINJA: Srce moje tvo­jom ljubavlju ranjeno.

  TEZEJ: Nema tu ljubavi, robin­jo. Samo me rane tvo­je zanimaju.

  ROBINJA: Crne rane krvave.

  TEZEJ: Samo rane tvo­je moju krv prizivaju.

  ROBINJA: Kraljice moja nes­reć­na. Kralj se robin­jom naslađuje.

  TEZEJ: Nema tu slatkog, robin­jo. Samo me gorči­na tvo­ja zanima.

  ROBINJA: Gorči­na moja što jezik tvoj sapliće.

  TEZEJ: Gorči­na moja što oči tvo­je otkriva.

  ROBINJA: Smrt oči otkriva.

  TEZEJ: Smrt tvo­ja i kurac moj, jed­no su, robinjo.

  ROBINJA: Kraljice nesrećna!

  TEZEJ: Nema kraljice.

  ROBINJA: Robin­jo nesrećna.

  TEZEJ: Robin­jo smrt puna.

  ROBINJA: Tebe puna.

  TEZEJ: A pre mene mog sina Hipoli­ta puna.

  ROBINJA: Lažeš, kralju.

  TEZEJ: Moja laž ubija.

  ROBINJA: Čist je Hipolit.

  TEZEJ: Telo je Hipolit. Telo smrdljivo.

  ROBINJA: Čist je Hipolit.

  TEZEJ: Kad ga tvo­ja pič­ka ne primami.

  ROBINJA: Kupala sam ga i kosu mu mirisala. Dok je spavao, oči sam mu telom napasala. Oči­ma mu udove milovala.

  TEZEJ: Zar se on tobom ne hte nahraniti?

  ROBINJA: Kad on kupao se, ja sam mokra bila. Kad on trčao je, ja sam se zno­ji­la. Kad on s mladići­ma rvao se, mene je bole­lo. Ali čist Hipolit ostade.

  TEZEJ: Zar čis­to moje seme bikovsko?

  ROBINJA: Čis­to kao seči­vo ti kral­jevsko. I ROBINJA je nekad čista bila.

  TEZEJ: Zar ti se telo u krvi nije rodilo?

  ROBINJA: U krvi rođeno da bi krv prolivalo.

  TEZEJ: Moje ruke i tvoj stom­ak, jed­no su, robinjo.

  ROBINJA: Obo­je krv prolivaše.

  TEZEJ: Ali mir sad je. I krvi moje i krvi tvoje.

  ROBINJA: Tela nam se grobu primiču.

  TEZEJ: Mir je zlo veliko.

  ROBINJA: Tiši­na zlo najveće.

  TEZEJ: Što Tebe nema više, da joj mogu pono­vo kule rušiti.

  ROBINJA: Ati­na je tu, kralju moj.

  TEZEJ: Smr­di Ati­na. U san ogrezla.

  ROBINJA: Tvoj će je mač iz sna probuditi.

  TEZEJ: Sa živ­o­tom se igraš, robinjo.

  ROBINJA: Jer sa reči­ma sam se dovoljno igrala.

  TEZEJ: Kako ću kralj biti kad bez kral­jevst­va ostanem?

  ROBINJA: Zidovi­ma hlad­nim kralj biti, kralju moj bikovs­ki. Stubovi­ma uspravn­im kralj biti, kralju moj jedini.

  TEZEJ: A noge kral­jevske što za mačem mojim žude?

  ROBINJA: Lako je lomi­ti noge kraljevske.

  TEZEJ: Spre­mi se, robin­jo. Krv tvo­ja će me podmladiti.

  ROBINJA: Zar nije bol­ja krv kraljevska?

  TEZEJ: A gde da nađem krv kral­jevsku? Zar vrat svoj svo­jim mačem da ugostim?

  ROBINJA: Fedru ubij.

  TEZEJ: Mrt­va je Fedra odavno.

  ROBINJA: Mrt­va, kralju jedi­ni. Reč nje­na ubi je.

  TEZEJ: Zar se reč nje­na u mač moj pretvori?

  ROBINJA: Reč nje­na se u telu Hipoli­tovom utopi.

  TEZEJ: Da li slušaš reči svo­je, robinjo?

  ROBINJA: Kralji­ca oči Hipolit­om napa­ja. Kralji­ca usne Hipolit­om osvetl­ja­va. Kralji­ca ruke Hipolit­om milu­je. Kralji­ca gru­di svo­je Hipolit­om doji.

  TEZEJ: Znači moram ubiti sina svog.

  ROBINJA: Ljubav je zlo veliko.

  TEZEJ: Nema ljubavi. Ali krvi ima, robin­jo. Krvi bikovske.

  ROBINJA: Krv bikovsku zeml­ja upije.

  TEZEJ: Znači moram ubiti porod svoj.

  ROBINJA: Zar ne reče da je porod zlo veliko?

  TEZEJ: Fedri rekoh.

  ROBINJA: Da. Reč tvo­ja u meč se pretvori. Reč moja telo mi kral­jevsko  podari.

  TEZEJ: Umrećeš i ti, robinjo.

  ROBINJA: Kak­va korist od smrt robovske?

  TEZEJ: Samo kral­jevsku smrt reč osvetljava.

  ROBINJA: Samo kral­jevs­ka smrt svet ispunjava.

  TEZEJ: Krv kral­jevsku ja ću proliti.

  ROBINJA: Kralju jedi­ni. Ati­na čeka čas radosni.

  TEZEJ: Reku krvi kraljevske.

  ROBINJA: Reku živ­ota nekadašnjeg.

  TEZEJ: Da li je to topot ili grom, robinjo?

  ROBINJA: Srce to je tvo­je, kralju jedini.

  TEZEJ: Da li je to more ili mač?

  ROBINJA: Kurac to je tvoj kraljevski.

  5.

  TEZEJ: Zabran­ju­jem ti suze, Ati­no. Mleko zabran­ju­jem i seme zabran­ju­jem. Glas zabran­ju­jem i

  korak lagani. Reč-kuku­ta sa usana mojih silazi, reč-kuku­ta telo tvo­je da zale­di. Slušaj, Ati­no. Slušaj.

  To kralj tvoj gov­ori. Sve tvo­je, Ati­no, telu svom pok­lan­jam. Sve tvo­je, Ati­no, suza­ma tvojim

  oplaku­jem. Slušaj, Ati­no. Slušaj. To kralj tvoj gov­ori. Pamti, Ati­no. Pamti. Ljubav te moja ubija.

  6.

  FEDRA: Kraj užasa slu­tim i nes­tanak bola.

  ROBINJA: Mrz­im ovo kukav­ičko jutro.

  FEDRA: Da ruke ove više ne čuju. Da uši ove reč ne izgovore.

  ROBINJA: Kraljice otro­v­na, krvi otrovne.

  FEDRA: Kad med tvoj utrobu mi zasla­di. Rog tvoj mleko mi nagradi.

  ROBINJA: Plaši me ono što čujem u tebi.

  FEDRA: Mleko sam tvo­je. Ispij me. Voda sam tvo­ja. Prospi me.

  ROBINJA: Zlo ti jutro, Ati­no. U prazan dan ulaziš.

  FEDRA: Sine moj. Mužu moj.

  ROBINJA: O sinu tvom crvi peva­ju, kraljice. Sinu tvom ptice se radu­ju, kraljice.

  FEDRA: To ti si, kralju voljeni?

  ROBINJA: Kralj ovo je tvog kral­ja, kraljice.

  FEDRA: Ne kvari telo nje­go­vo, kralju moj jedini.

  ROBINJA: Mrak tvoj smrt nje­go­va biće, kraljice.

  FEDRA: Oči nje­gove čiste ostavi.

  ROBINJA: Oči nje­gove more opraće.

  FEDRA: Ruke nje­gove nek snagu ne izgube.

  ROBINJA: Lavlju čeljust ruke hraniće.

  FEDRA: Noge nje­gove nek polet ne izgube.

  ROBINJA: Noge ću nje­gove s kula baciti.

  FEDRA: Nek ud nje­gov seme ne izgubi.

  ROBINJA: Ud nje­gov u zemlju zakopaću.

  FEDRA: Samo nek kiše češće padaju.

  ROBINJA: Gde ima krvi i vode ima, kraljice.

  FEDRA; Pa da ud nje­gov Atinu zamrači.

  ROBINJA: Ruka kral­jevs­ka Atinu zamrači.

  FEDRA: Zar ruka kral­jevs­ka seme daruje?

  ROBINJA: Ruka kral­jevs­ka sama seme je.

  FEDRA: U mrak moje utrobe zaroni je.

  ROBINJA: Zar da ti išču­pa srce kameno?

  FEDRA: Nek ga ubi­je snaž­na ti desnica.

  ROBINJA: Srce tvo­je il’ sina tvog, kraljice?

  FEDRA: Krv nje­go­va moje srce pokreće.

  ROBINJA: A kako mrt­vo pono­vo ubiti?

  FEDRA: Živo je mrt­vo dok ne umre ponovo.

  ROBINJA: I tvoj živ­ot ubiću, kraljice.

  FEDRA: A kosti ove što u mraku se vide? Kako ćeš kosti ove ubiti?

  ROBINJA: Beli dan kosti sakriće.

  FEDRA: Sreća onda to je velika.

  ROBINJA: Kralji­ca moja ko smrt slobodna.

  FEDRA: Sen­ka smr­ti moje vara te.

  ROBINJA: Onda da je većom senkom osvetlim?

  FEDRA: Kralju.

  ROBINJA: Kraljice?

  FEDRA: Robin­jo.

  ROBINJA: Kraljice.

  FEDRA: Za ruku uzmi me.

  ROBINJA: Šesti prst sen­ka ti načini.

  FEDRA: Do pro­zo­ra odve­di me.

  ROBINJA: Zar ima pro­zo­ra, kraljice?

  FEDRA: Zar zaista mrtav je dvor atinski?

  ROBINJA: I u utro­bi mi smo njegovoj.

  FEDRA: Znači živeće­mo, robin­jo. U utro­bi ima hrane dovoljno.

  ROBINJA: Kraljice pre­mi­la. Muzi­ka tela tvog plaši me.

  FEDRA: Vodi me, robinjo.

  ROBINJA: Zar u smrt, kraljice?

  FEDRA: U ono što smrt tvo­ja biće.

  ROBINJA: Kralju, kraljice?

  FEDRA: Kako, kad kralj Atinu proždire?

  ROBINJA: U telo moje, kraljice?

  FEDRA: Mraku tvog srca što bliže, robinjo.

  ROBINJA: Sun­cu što bliže, kraljice.

  FEDRA: Sun­cu što tamu isijava.

  ROBINJA: Svet­lost tvo­ja spol­ja prodire.

  FEDRA: Jezik moj vra­ta otključaće.

  ROBINJA: Reč tvo­ja prvi gost biće.

  FEDRA: Evo gos­ta. Robin­jo jedina.

  7.

  ANDROGEJ: Kak­va to sen­ka mrak moj pomrači?

  TEZEJ: Kralju se svom pok­loni, krtice.

  ANDROGEJ: Zar Minosu, ocu mom i Fedri­nom, praši­na telo pono­vo sači­ni? Zar crvi iz utro­ba svo­jih meso kral­jevsko povratiše? Zar orlovi­ma kljunovi otežaše, vetro­vi kosti nje­gove u jed­no sas­taviše? Zar glas nje­gov zidove tam­nice ove razbi­ja? Zar pogled nje­gov Andro­ge­ja nes­rećnog ugošća­va, Andro­ge­ja, što zrak svet­la na zapamti?

  TEZEJ: Jaki su orlovi atin­s­ki, a vetar se nikad ne vraća. Teš­ka je  praši­na atin­s­ka, crvi u usti­ma mačeve nose. Raduj se, Andro­ge­ju. Kralj ovo je. Ubi­ca bikova.

  ANDROGEJ: Ako to jesi, prestaćeš da budeš.

  TEZEJ: Za prst da me ujede bezu­ba krtica?

  ANDROGEJ: Andro­gej još ume ljud­sku krv sisati.

  TEZEJ: Ovi zidovi samo tvo­ju kri­ju krv.

  ANDROGEJ: Tvo­ja smrt moj je posao i samo tebe hoću.

  TEZEJ: Od takvog posla plod ne rađa.

  ANDROGEJ: Ne smej se ubi­ci svom, bivši kralju atinski.

  TEZEJ: Čak i smeh je bolji nego bes nemoćni.

  ANDROGEJ: Otac tvoj i brat tvoj, Teze­ju, na mojoj kral­jevskoj biće trpezi.

  TEZEJ: Otac moj i brat moj sa trpeze moje davno nestaše.

  ANDROGEJ: Zar čitav svet hoćeš ubiti?

  TEZEJ: Svet se suzio. Živ­ot postao sleđen. Oslušni. To mrak tut­nji pod našim nogama.

  ANDROGEJ: Svet pono­vo u mrak svoj pobegao.

  TEZEJ: Da tamo čeka zamah mog mača.

  ANDROGEJ: Ko si ti, Teze­ju krvavi?

  TEZEJ: Onaj što polaže, Andro­ge­ju nekadašnji.

  ANDROGEJ: Zar će Andro­gej kao hrana maču tvom poslužiti?

  TEZEJ: Ko je bio Andro­gej, a ko si sada ti?

  ANDROGEJ: Heroj i krti­ca u istom mesu propada.

  TEZEJ: Meso onda svo­je uspravi.

  ANDROGEJ: Zar sunce videće Andro­gej nesrećni?

  TEZEJ: Hil­jadu novih smr­ti moramo stvoriti.

  ANDROGEJ: Zar ima Ati­na još smr­ti hiljadu?

  TEZEJ: I tebe i mene jed­na smrt zanima.

  ANDROGEJ: Zar želiš mač svoj svo­jim okom da zasladiš?

  TEZEJ: Osveti se Teze­ju što bra­ta ti ubi. Osveti se Teze­ju što ses­tru ti zver­i­ma ostavi. Ocu moj Ege­ju, osveti se što se mesom oca tvog Minosa zasla­di. Ocu mom, Ege­ju, osveti se što te mraku ovom pok­loni. Zatri Ege­jev rod krvavi, što krv Minosa zau­vek zaledi.

  ANDROGEJ: Mač daj mi, Teze­ju. Zubi bi grkl­jan hteli kidati, al’ zube ovaj mrak pojede. Prsti bi ti ud hteli čupati, al’ prste ovaj kamen ukoči.

  TEZEJ: Andro­gej tu je. Lan­ci su sprem­ni, mač naoštren.

  ANDROGEJ: Zar glavu svo­ju sam ćeš doneti?

  TEZEJ: Glavu moju, al’ na dru­gom ramenu.

  ANDROGEJ: Ne smej se smr­ti svo­joj, telo ničije.

  TEZEJ: Smrt ta na mene liči, al’ mno­go mlađa je.

  ANDROGEJ: Ne smej se više krti­ci bezuboj. Ne smej se više slavi nekadašnjoj.

  TEZEJ: Zar osve­ta više telo ti ne hrani?

  ANDROGEJ: Kako kad crvi i osve­ta jed­i­na mi hrana biše?

  TEZEJ: Onda nahrani se, Andro­ge­ju, telo junačko.

  ANDROGEJ: Meso ću ti peći na vatri atinskoj.

  TEZEJ: Tvo­je delo svi će gledati.

  ANDROGEJ: Prvo ću oči tvo­je pojesti.

  TEZEJ: Telo nje­go­vo oči­ma radost biće.

  ANDROGEJ: Zar sreća moja još jednog Teze­ja načini?

  TEZEJ: Tezej je to od kon­ja izgažen.

  ANDROGEJ: Zar konj da osveti bika prelepog?

  TEZEJ: Kon­ju prele­pom Hipolit je ime.

  ANDROGEJ: Zar je lep­ši Hipolit od Andro­ge­ja nekadašnjeg?

  TEZEJ: Maj­ka se mle­ka svog odriče, kad Hipoli­ta vidi. Vojnik se ple­na  svog odriče, kad Hipolit prolazi.

  ANDROGEJ: Takvog se tela želim napiti.

  TEZEJ: To telo voda sveža je. Ta krv, med je lep­ljivi. Ta voda, dan je mirisan.

  ANDROGEJ: Dan moj jedini.

  TEZEJ: Osveti se, telo junačko. Osveti se Ege­ju. Ubij mu unuka. Osveti se meni. Ubij mi sina.

  ANDROGEJ: Zar da sin ne umre od ruke kraljevske?

  TEZEJ: Zato nek umre od ruke junačke.

  ANDROGEJ: Odavno se ne oku­pah u telu junačkom.

  TEZEJ: Nek tvo­ja voda bude krv njegova.

  ANDROGEJ: Tebe da ubi­jem u telu njegovom.

  TEZEJ: Vidim već da smrt se ceri na najlepši obraz atinski.

  ANDROGEJ: Ali smrt nje­go­va mač će moj naoštriti.

  TEZEJ: Ne znaš ti Hipoli­ta, telo junačko. Takvu lep­o­tu ni mač ne napušta.

  ANDROGEJ: Mač nje­gov tad ću uzeti.

  TEZEJ: Mač najlepši to je, al’ ne od čelika.

  ANDROGEJ: Ni rog mog bra­ta ne bi od čelika.

  TEZEJ: Rog nje­gov sad poslužio bi. Da pono­vo vrati te u mrak atinski.

  ANDROGEJ: Stani, Teze­ju. Mač naoštri.

  TEZEJ: Znači da ubićeš sebe nekadašnjeg?

  ANDROGEJ: Ubiću Hipoli­ta. Ubiću ti sina.

  TEZEJ: Zavidim mu. Od čvrste će ruke poginuti.

  ANDROGEJ: I ti ćeš, samo ako zatražiš.

  TEZEJ: Mrtav je Tezej odavno.

  ANDROGEJ: Dva tela po nova tela odlaze.

  TEZEJ: Dva tela nova tela rađaju.

  ANDROGEJ: Zar još ima rađanja?

  TEZEJ: Videćeš punu Atinu novorođenih, Andro­ge­ju, telo junačko. Ulice pune, i zgar­iš­ta, i jarkove pune novorođenih, Andro­ge­ju. Sa kula kako vise novorođeni, po moru kako plu­ta­ju novorođeni, Andro­ge­ju. Mač uzmi i pođi. Ati­ni se raduj, Andro­ge­ju. Hipoli­tu se raduj, Androgeju.

  8.

  ANDROGEJ: Ses­tro moja. Kur­vo moja.

  FEDRA: Mino­tau­re. Brate moj.

  ANDROGEJ: Andro­gej ja sam prelepi.

  FEDRA: Zar mrak i tebi rogove na porodi?

  ANDROGEJ: Porod moj u kamenu nestade.

  FEDRA: I porod moj u kamenu utrobe moje.

  ANDROGEJ: Ses­tro moja neviđena.

  FEDRA: Brate moj negrljeni.

  ANDROGEJ: Kad Egej ubi oca nam, kamen i mrak rod moj postaše.

  FEDRA: Kad Tezej ubi Mino­tau­ra, krv moja prvi put isteče.

  ANDROGEJ: Kad Tezej ses­tru, Ari­jad­nu, zver­i­ma daro­va, na porod svoj već prestah misliti.

  FEDRA: Kad Tezej po Fedru dođe, bol mi srce zau­vek zatvori.

  ANDROGEJ: Fedro voljena.

  FEDRA: Andro­ge­ju prelepi.

  ANDROGEJ: Sina tvog moram ubiti.

  FEDRA: Zar muž moj ti mač ne privlači?

  ANDROGEJ: Muž tvoj mač mi darova.

  FEDRA: Sin moj i muž moj jed­no su.

  ANDROGEJ: Kad ubi­jem sina i muž, znači, nestaće.

  FEDRA: Žel­ja je to ili bol, brate jedini?

  ANDROGEJ: Bol tvoj žel­ja će moja postati.

  FEDRA: Med pre­pona tvo­jih. Saće usana mojih.

  ANDROGEJ: Ses­tro. Kraljice.

  FEDRA: Brate moj. Kralju moj.

  ANDROGEJ: Brat i sestra.

  FEDRA: Kralj i kraljica.

  ANDROGEJ: Kralj i kraljica.

  FEDRA: Kur­va i ubica.

  ANDROGEJ: Krit i Ati­na jed­no postaće.

  FEDRA: Jed­no su Krit i Ati­na odavno. Go kamen i go kamen, odavno.

  ANDROGEJ: Kao i porod moj i porod tvoj, kraljice.

  FEDRA: Go kamen, odavno.

  ANDROGEJ: U krv kamen ja ću obući.

  FEDRA: Sunce će pono­vo kamen ogoliti.

  ANDROGEJ: U ludi­lo svo­je pri­mam te, kraljice.

  FEDRA: Gde smrt moja dvori te. Minotaure.

  ANDROGEJ: Andro­gej ja sam prelepi.

  FEDRA: Što tebe, a ne bika, Tezej poštedi.

  ANDROGEJ: Kraljice bikovs­ka, krvi bikovske.

  FEDRA: Želim biti lavovske.

  ANDROGEJ: Lav sam ja, al’ bezubi.

  FEDRA: I bik si ti, bez roga bikovskog.

  ANDROGEJ: Smrt sam svo­ju živeo.

  FEDRA: I šta si video?

  ANDROGEJ: Samo sebe, kraljice.

  FEDRA: A ja sam tebe tamo videla.

  ANDROGEJ: Zar u oku sina svog?

  FEDRA: Fedru ubij. U oku se nje­gov­om ogledaj.

  ANDROGEJ: Zar toliko lep je Hipolit?

  FEDRA: Od smr­ti lepši.

  ANDROGEJ: Znači, još ga oči tvo­je nisu oplakale?

  FEDRA: Svet ovaj oči oplakuje.

  ANDROGEJ: Zar ceo svet Hipolit zamenjuje?

  FEDRA: I telo, i reč, i krv oplakuje.

  ANDROGEJ: Smrt oplakuje.

  FEDRA: Brate. Minotaure.

  ANDROGEJ: Ja sam to, kraljice.

  FEDRA: Slušaj, Minotaure.

  ANDROGEJ: Tišinu reči tvo­jih čujem, kraljice.

  FEDRA: Slušaj, Mino­tau­re. O lep­oti slušaj, Minotaure.

  ANDROGEJ: To sam ja. Mino­taur prelepi.

  FEDRA: O lep­oti slušaj, najlepši.

  ANDROGEJ: Uši moje rogovi pokriše.

  FEDRA: Mino­tau­re.

  ANDROGEJ: Mino­tau­re.

  FEDRA: Mino­tau­re.

  ANDROGEJ: Mino­tau­re.

  FEDRA: Slušaj.

  ANDROGEJ: Mino­tau­re.

  FEDRA: Sine moj. Mužu moj. Brate moj. Mužu moj. Mleko sam tvo­je. Ispij me. Voda sam tvo­ja. Prospi me.

  ANDROGEJ: Ses­tro moja. Kur­vo moja.

  FEDRA: Telo nje­go­vo glavu mi zanese. Telo nje­go­vo ruke mi oduze.

  ANDROGEJ: Mino­tau­re.

  FEDRA: Tiši­na. Tišina.

  ANDROGEJ: Tiši­na.

  FEDRA: Tiši­na. Kako je bio lep. U zadi­vlju­jućem sja­ju večeri, kakvim se zraci­ma ode­nu­la moja radost.

  ANDROGEJ: Mino­tau­re.

  FEDRA: Sine moj.

  ANDROGEJ: Mino­tau­re.

  9.

  ROBINJA: Sprem­na sam, kralju jedi­ni. Za tebe praz­na sam, kralju jedini.

  TEZEJ: Za kurac moj hod­ni­ci prostrani.

  ROBINJA: Za sina tvog, kralju jedini.

  TEZEJ: Za kraljicu tvo­ju, robin­jo prelepa.

  ROBINJA: Za utrobu moju u utro­bi dvo­ra kraljevskog.

  TEZEJ: Za mač moj u utro­bi građana atinskih.

  ROBINJA: Kralju se raduj. Raduj se, kralju.

  TEZEJ: Kra­ju što se bliži.

  ROBINJA: Raduj se kralju sreći robovskoj.

  TEZEJ: Raduj se kra­ju sreće kraljevske.

  ROBINJA: Sreće kral­jevske, radosti robovske.

  TEZEJ: Kraljice moja krvi robovske.

  ROBINJA: Krvlju ću svo­jom dvor naš oprati.

  TEZEJ: Dvor naš, kraljice robovska.

  ROBINJA: Porod naš budući, robe kraljevski.

  TEZEJ: I smr­ti buduće, telo robovsko.

  ROBINJA: I dvor i smrt pod maska­ma bikovskim.

  TEZEJ: Meso sam tvo­je. Ubij me.

  ROBINJA: Koža sam tvo­ja. Pro­daj me.

  TEZEJ: Ati­na je sada samo moj grad i ja ga ni sa kim neću deliti.

  ROBINJA: Kralj se vraća. Pobe­da se vraća. Vraća se sve.

  TEZEJ: O vlasti mojoj svet će pričati.

  ROBINJA: O kurvi tvo­joj pesme će pevati.

  TEZEJ: Zla ovog dugo će se sećati.

  ROBINJA: I na zlu tom će sreću graditi.

  TEZEJ: San to je, ali san predivni.

  ROBINJA: San ovaj iz sna me probudi.

  TEZEJ: Još jedan san u snu tom prebiva.

  ROBINJA: Žmurim i vidim oči svo­je dok žmurim.

  TEZEJ: Ubi­jam. I vidim svo­je ruke dok ubijam.

  ROBINJA: Krv ubi­jenih iz pičke moje ističe.

  TEZEJ: U usta tvo­ja mrtvi ulaze.

  ROBINJA: Jer volim jesti udove pečene.

  TEZEJ: Kopi­to ću ti nje­go­vo doneti, robinjo.

  ROBINJA: Kopi­to najlepše ždrep­ca najlepšeg?

  TEZEJ: Kopi­to najs­lađe kon­ja najslađeg.

  ROBINJA: A ud njegov?

  TEZEJ: Ud nje­gov sam ću pojesti.

  ROBINJA: Uzmi me onda, kralju jedini.

  TEZEJ: Mač moj ranu ti otvara.

  ROBINJA: Ubij me onda, robe najlepši.

  TEZEJ: Slušaj. To smrt moja iz mene ističe.

  ROBINJA: Smrt tvo­ja, sva sreća robovska.

  TEZEJ: Smrt moja, sva sreće atinska.

  10.

  ANDROGEJ: Ko mi to s mačem ide u susret?

  TEZEJ: To sunce prati telo kraljevsko.

  ANDROGEJ: U ruci mojoj mač je naoštren.

  TEZEJ: Mač je gost zao, Andro­ge­ju junački.

  ANDROGEJ: Tvo­ja ga utro­ba dobro poznaje.

  TEZEJ: Moj jezik voli te ruke krvave.

  ANDROGEJ: Zar bik da voli kandže lavovske?

  TEZEJ: Gri­va i rog dobro pristaju.

  ANDROGEJ: Oko i zub jed­no postaju.

  TEZEJ: Lavlji je očn­jak, a rog bikovski.

  ANDROGEJ: Kad lav nema zube a bik rog izgubi?

  TEZEJ: Tad lav rog svoj biku daruje.

  ANDROGEJ: A bik zub svoj u lava zariva.

  TEZEJ: Još pamtiš kamen i mrak krvavi?

  ANDROGEJ: Još pam­tim bika i Krit prelepi.

  TEZEJ: Zar nije Andro­gej od Kri­ta lepši?

  ANDROGEJ: Andro­gej nakad tvoj sin je sada.

  TEZEJ: Hrana je naša mla­dost njegova.

  ANDROGEJ: Krv naša, seme njegovo.

  TEZEJ: Zar nije ždrebac mrtav odavno?

  ANDROGEJ: Moj mač već oštri sen­ka njegova.

  TEZEJ: Da ga ne istupi telo njegovo?

  ANDROGEJ: Telo će nje­go­vo dah moj omekšati.

  TEZEJ: A da mač ne slo­mi lep­ota njegova?

  ANDROGEJ: Lep­ota nje­go­va maču je utroba.

  TEZEJ: Zidine ove već su pretesne.

  ANDROGEJ: Krvi je dovoljno da hod omogući.

  TEZEJ: Hod smr­ti po dvoru kraljevskom.

  ANDROGEJ: Jed­nom i taj će užas prestati.

  TEZEJ: Zar lep­ota nije užas večiti?

  ANDROGEJ: Telo je veči­to, lep­ota bezuba.

  TEZEJ: San­jam da telo grob mi pokriva.

  ANDROGEJ: Grob ti svoj nudim, telo kraljevsko.

  TEZEJ: Zar grob junač­ki moj dom će biti?

  ANDROGEJ: I bik i lav u istom moru plutaju.

  TEZEJ: Al’ moja gla­va tebi mrs­ka je.

  ANDROGEJ: Slo­bo­du će glavi mač darovati. Trup i udove zeml­ja miluje.

  TEZEJ: Dva gro­ba sebe u oči gledaju.

  ANDROGEJ: Dva tela najlepša mačeve oštre.

  TEZEJ: U grob tvoj telo spustiću.

  ANDROGEJ: Mrakom svog gro­ba tebe okupaću.

  TEZEJ: Rog moj kad istrune…

  ANDROGEJ: Tad zube dobiću.

  TEZEJ: Drži mi čvrsto glavu bolesnu.

  ANDROGEJ: Toplo­tu daruj srcu nejakom.

  TEZEJ: Voda tvo­ja iz mene izlazi.

  ANDROGEJ: Tvoj pogled kral­jevs­ki oči mi otvara.

  TEZEJ: Andro­gej ja sam.

  ANDROGEJ: Ubi­ca bikova.

  TEZEJ: Andro­gej ja sam.

  ANDROGEJ: Telo kraljevsko.

  TEZEJ: Andro­gej ja sam.

  ANDROGEJ: Telo junačko.

  11.

  FEDRA: Gla­va moja na buti­na­ma tvo­jim da poči­va. Ruka moja na udu tvom očvrslom. Jezik moj oči tvo­je da ispi­ja. Noge moje da voda tvo­ja ispi­ra. Uši moje da rog tvoj usreću­je. Pič­ka moja da reč tvo­ju upi­ja.   Gru­di moje mač tvoj da ispija.

  ANDROGEJ: Meso moje i seda gla­va moja, u jed­noj sva krvi.

  FEDRA: Hipo­lite, sine moj.

  ANDROGEJ: U krvi svo­joj telo mi umire.

  FEDRA: Mleko buti­na nje­gov­ih što mrak moj pomrači.

  ANDROGEJ: Glavu moju bolovi ras­tržu. Grče­vi lju­ti kida­ju meso. Mač spusti, Fedro. Mač spusti, sestro.

  FEDRA: Toplota tvo­ja da se u butine moje ulije.

  ANDROGEJ: Stani. Stani da klonu­lo odmorim telo.

  FEDRA: Napasi se, Hipo­lite, telom mojim nesuđenim.

  ANDROGEJ: Telo izgu­bih. Kamen izgu­bih i mrak izgu­bih. More izgu­bih i Krit prelepi.

  FEDRA: Hrana moja voda je njegova.

  ANDROGEJ: Mač spusti, Fedro. Na krv se sažali.

  FEDRA: Telo tvo­je i oko moje u jedan san se slivaju.

  ANDROGEJ: Psi­ma da ne bace moj jad­ni, mrtvi trup.

  FEDRA: Mrak moj iz oči­ju tvo­jih izvire.

  ANDROGEJ: Da ptice oči plave ne ispiju.

  FEDRA: Hipolit, sin moj i Fedra, žena njegova.

  ANDROGEJ: Mač polo­mi, Fedro. Mač polo­mi o srce kameno.

  FEDRA: Meso tvo­je u utro­bi mojoj raslo je. Meso tvo­je u utro­bi mojoj rašće ponovo.

  ANDROGEJ: Dotu­ci Andro­ge­ja. Dotu­ci bednog.

  FEDRA: Dete moje od moga deteta.

  ANDROGEJ: Za dvosek­lim mačem srce mi čezne.

  FEDRA: Nova Ati­na sa kral­jem budućim.

  ANDROGEJ: Fedro. Fedro. Vrat moj domaćin dobar je.

  FEDRA: Još jedan Hipolit, Ati­na još jedna.

  ANDROGEJ: Vrat moj, Fedro, mač tvoj poziva.

  FEDRA: Prelepi zidovi ime­na najlepšeg. Oči najlepše sina jedinog.

  ANDROGEJ: Bika se seti. Vrat moj otvori.

  FEDRA: Krv sam tvo­ja. Začni me.

  ANDROGEJ: Smrću odmori telo moje.

  FEDRA: Maj­ka tvo­ja to ti gov­ori. Maj­ka tvo­ja, Hipo­lite predivni.

  ANDROGEJ: To mrak pono­vo po mene dolazi.

  FEDRA: Maj­ka tvo­ja, sva ljubav tvoja.

  ANDROGEJ: Ses­tro moja. Majko moja. Mrak prste moje otkida.

  FEDRA: Moj sin. Hipolit.

  ANDROGEJ: Majko moja. Fedro moja.

  FEDRA: Moj sin. Minotaur.

  ANDROGEJ: Maj­ka moja. Mleko moje. Mrak moj.

  FEDRA: Sin moj. Androgej.

  ANDROGEJ: Rodi me, majko. Rodi me.

  FEDRA: Sin moj. Tezej.

  ANDROGEJ: Rodi me, Fedro. Majko, rodi me.

  FEDRA: Sin moj.

  ANDROGEJ: Majko. Uzmi me.

  FEDRA: Zbo­gom, Hipo­lite prelepi. Zbo­gom, srećo nekadašn­ja. Zbo­gom, svete zaleđeni. Zbo­gom, sine nerođeni. Zbo­gom, reči prevarena.

  12.

  ROBINJA: Polju­bi me, kralju jedini.

  TEZEJ: Ruke ove ne zna­ju ljubiti.

  ROBINJA: Pomiluj gru­di ove usahle.

  TEZEJ: Oči ove zab­o­rav pokriva.

  ROBINJA: Kralju jedini.

  TEZEJ: Robin­jo najdraža.

  ROBINJA: Sin tvoj u meni umire.

  TEZEJ: Sin moj u meni umro je.

  ROBINJA: Sa mnom umire telo njegovo.

  TEZEJ: Hlad­noća i tebe i nje­ga pohodi.

  ROBINJA: Kuku­ta sada reč tvo­ju zameni.

  TEZEJ: Smr­ti se i reči ne tre­ba bojati.

  ROBINJA: Reč svo zlo ovo načini.

  TEZEJ: Telo i reč naš dar su jedini.

  ROBINJA: I kuku­ta ume dobro poslužiti.

  TEZEJ: Mač i kuku­ta darove dariva.

  ROBINJA: A zaš­to mene kuku­tom dariva?

  TEZEJ: Mač se moj od daro­va istupio.

  ROBINJA: Pa naoštri, kralju, mač svoj ponovo.

  TEZEJ: Mač moj moja je briga, robinjo.

  ROBINJA: Korake čujem.

  TEZEJ: To krv korača.

  ROBINJA: More čujem.

  TEZEJ: Kuku­ta poziva.

  ROBINJA: Glas tvoj čujem.

  TEZEJ: To glas mrtvog je.

  ROBINJA: Sina pozdravi.

  TEZEJ: Moj sin čuje te.

  ROBINJA: Zar tu je Hipolit?

  TEZEJ: Tu je oduvek.

  ROBINJA: Pa zbo­gom, kralju.

  TEZEJ: Zar još govoriš?

  ROBINJA: Jaka je robinja.

  TEZEJ: Od sad mrak služićeš.

  ROBINJA: Tezej je mračniji.

  TEZEJ: Dru­go je Tezej.

  ROBINJA: Tezej.

  TEZEJ: Tezej.

  ROBINJA: Zbo­gom. Tezeju.

  TEZEJ: Zbo­gom. Kraljice.

  13.

  FEDRA: Kralj.

  TEZEJ: Kralji­ca.

   

  .

  K R A J

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja