Hladna noć

Lat­est posts by Vil­i­jam Kar­los Vil­i­jams (see all)

  .

  .

  Hlad­na noć

  .

  Hlad­no je. Beli mesec
  je visoko među svo­jim rasu­tim zvezdama –
  kao gole butine
  žene poli­ci­jskog nared­ni­ka – među
  njenih petoro dece…
  Nema odgov­o­ra. Blede senke leže na
  zaleđenoj travi. Jedan odgovor:
  Ponoć je, mirno je
  i hlad­no je…!
  Bele butine neba! Novi
  odgov­or iz dubi­na mog muškog stom­a­ka: u aprilu…
  U aprilu ću pono­vo vide­ti – u aprilu!
  Oble i savršene butine
  žene poli­ci­jskog narednika
  savršene i posle rađan­ja toliko beba.
  Oj!

  .

  .

  .

  .….….Pre­vod Dani­jela Jovanović

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja