Oluja je besnela

Lat­est posts by Dmitrij Volžan­jin (see all)

  Olu­ja je besnela i svakojake
  juče sam goste nez­vane imao.
  Tuga me lju­bi­la, a bol zagrlio.
  Strah je sa nama sedeo za stolom.
  Setih se prste­na Cara Solomona…
  I sve ih izju­tra ispratih na verandu.

  .

  *

  Grade kraj mora, probu­dio si mi srce.
  Grade kraj mora, probu­dio si mi sećanje.
  Pop­ut cunami­ja, prekrio te talas
  prl­ja­vo — smeđe boje…
  Ja znam, ti ćeš izdržati…
  samo škripuće pesak u zubima
  i suze oči, kao od dima.

  .

  *

  Prvo sam bio šol­ja, u koju su sipali top­lo mleko.
  Zatim sam postao čaša sa prozračnom min­er­al­nom vodom –
  mehurići radosti podiza­li su se gore i prav­ili vrtoglavicu.
  Jed­no vreme sam bio pehar crvenog vina, gde se kupala Istina.
  Sada sam – pepeljara.

  .

  *

  Pre mene:
  duvao je vetar,
  padala kiša,
  vejao sneg,
  sunce se podiza­lo na istoku.

  Posle mene:
  duvaće vetar,
  padaće kiša,
  vejaće sneg,
  sunce će se podiza­ti na istoku.

  .

  *
  Kad jezik vidi,
  da ga nar­od nije dostojan,
  on uzi­ma k sebi pesnike,
  koji još nisu napisali ni redak
  i odlazi, ne poz­dra­vivši se.

  .
  *
  Osuđenici
  hoda­ju, rade, jedu, spavaju,
  pokušava­ju da se udalje,
  trude se da se drže zajedno,
  da se bilo čime zabave,
  bez posebnog uspeha.
  Samo, kada vole,
  uspe­va­ju da zab­o­rave, da su oni –
  osuđenici.

  .

  *

  Maš­ta

  Jurili su je
  iz sve snage,
  niš­ta ne žaleći,
  nikog ne štedeći.
  Ponekad je neko padao,
  nje­ga su preskakali
  i jurn­ja­va se nastavljala.
  Kada su je, na kra­ju, stigli,
  ona se rasprši­la, kao dim…
  Zato što je bila priviđenje.

  .

  *

  Ako se razboli jedan čovek –
  može se razbo­leti ceo narod,
  mož­da – celo čovečanstvo.
  Ali pos­to­ji nada,
  ako
  se izleči jedan čovek.

                                                                     Pre­vod sa ruskog: Bis­era Spasović

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja