Ana Rostokina

Rođena je 1986. u Moskvi. Studirala je srpski i engleski jezik i književnost na „Lomonosovu“ u Moskvi i srpsku književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu. Piše poeziju i kratku prozu. Prevodi savremenu poeziju sa srpskog, hrvatskog i makedonskog jezika na ruski, kao i sa ruskog na srpski. Svoje tekstove i prevode objavljuje u ruskoj i srpskoj periodici. Njena poezija je prevedena na srpski, makedonski, engleski, irski i albanski jezik. U periodu od 2011. do 2015. sarađivala je sa srpskim udruženjem građana Treći Trg kao prevodilac i koordinator programa beogradskog festivala poezije i knjige „Trgni se! Poezija!“. U decembru 2014. pokrenula je ciklus razgovora o poeziji naslovljen „Izbliza i prisno“ koji se održava u Beogradu jednom mesečno. Učestvovala je na festivalima poezije „Festival slobodnog stiha“ u Sankt-Peterburgu (2009) i „Ditët e Naimit“ u Tetovu (2015).

Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja