Lutke

Lat­est posts by Gin­ter Gras (see all)

  .

  .

  .

  Sat

  .
  Ova lut­ka igra sa minutama,
  ali niko­ga nema da se igra sa ovom lutkom, -
  osim kad bi, sat napravio tri koraka
  i Nana gov­o­rila: Nana Nana Nana …

  .

  .

  Frizu­ra

  .
  Ova lut­ka se igra sa kišom,
  bježi joj, obješa se na nju, pletenice, iza uha
  i izvlači iz kutil­ice češalj
  i sa tim češljom češl­ja kišu.

  .

  .

  Kod punog mjeseca

  .
  Ova lut­ka stražari, dje­ca spavaju,
  mjesec, uvi­jen u zavjese,
  lut­ka pomaže i pomiče sa zavjesama,
  mjesec se mrvi a lut­ka stražari.

  .

  .

  Zagušljivi dan

  .
  Ova lut­ka je dobi­la sa granice motku na poklon,
  bila je žuta, i tako je ona igrala nevrijeme.
  Prelomi­la je metar, munji je jako sličio, -
  samo grml­jav­ina, to je palo lut­ki jako teško.

  .

  .

  Bjes­ni­lo

  .
  Ova lut­ka je našla jedan van­bračni zub,
  i spusti­la ga u čašu.
  A čaša puče, zub opet slobodan
  sve dok jed­noj stoli­ci se noge ne razdvojiše.

  .

  .

  Sud­bi­na

  .
  Ova lut­ka se igra sa paukom,
  pauk je igrao jojo-igru.
  Lut­ka gra­bi ka niti­ma, to nam je svi­ma moglo
  škoditi,
  toliko toga visi o koncu.

  .

  .

  Prol­jeće

  .
  Ova lut­ka se radu­je, celuloidu,
  kapa sa kro­va na njenu glavu
  i pravi jed­nu rupu, -
  lut­ka se radu­je, celuloidu.

  .

  .

  Jesen

  .
  Ova lut­ka se igra sa procentima,
  kurs, topo­la drhti.
  Lišće, šarene novčan­ice padaju,
  nje­mač­ka mar­ka gnjili.

  .

  .

  U zoološkom vrtu

  .
  Lut­ka se pošla u zološ­ki vrt
  i pogledala sovi u oči.
  Od tada ima ova lut­ka miševe u pogledu
  i želi se vrati­ti u predso­v­ina vremena.

  .

  .

  Duga pjes­ma

  .
  Ova lut­ka je pje­vala o tapetama.
  I zato što tapete ima­ju puno strofa,
  biće ubr­zo lut­ka vrelija. –
  Ko će do kra­ja o tapeta­ma pjevati?

  .

  .

  Pažlji­va ljubav

  .
  Ova lut­ka je ležala ispod kreve­ta roditel­ja i sve čula.
  A kada je sa ljul­ja­jućim kon­jem to isto žel­jela uraditi,
  gov­o­rila je uvi­jek iznova:
  Ali pazi, čuješ li, ali pazi.

  .

  .

  Loši stri­jel­ci

  .
  Ovu lut­ka je zako­vaše za dasku
  i sa stre­li­ca­ma je gađahu.
  Ali ni jed­na stre­l­i­ca ne pogodi,
  Jer ova lut­ka je razrooko gledala.

  .

  .

  Tor­so

  .
  Ova lut­ka nije imala više ruku,
  i onda kada su joj noge otišle u svijet,
  razmišl­jala je dugo, da li bi tre­bala osta­ti u zemlji. –
  Osta­la je i rekla: više­ga nema od Evrope.

  .

  .

  Rast

  .
  Ova lut­ka raste i pred­viša ormare.
  Lopte skakuću, a lut­ka se smije
  odoz­go dok se dole dje­ca čude
  i ni pomis­li­ti nisu mogli tako neš­to od lutke.

  .

  .

  Posljed­n­ja misa

  .
  Ova lut­ka gov­ori, umorni automati
  oni­jemeli i ne šuška­ju više s nanom;
  kuće pada­ju teško na kolena
  i posta­ju pobožne – samo zato jer lut­ka govori.

  .

  .

  Posli­je podne

  .
  Ova lut­ka je pade u čaj,
  i istopi se kao šećer u čaju –
  i oni koji to popiše, razviše se,
  sve dok jed­na dru­goj lut­ki ne bi slična.

                                                                   Pre­v­ela: Bis­era Suljić-Boškailo

  .

  .

  .Prep

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja