Dženat Dreković

Ničije vrijeme


Dženat Dreković

Rođen 1979. godine u Berovu, Makedonija. Diplomirao je fotografiju na Akademiji lepih umetnosti u Beogradu i završio World Press Photo Masterclass u Berlinu. Radno iskustvo stekao je kao fotoreporter za dnevne novine i sedmične magazine i kao asistent na predmetima Medijska fotografija i primijenjena fotografija na Fakultetu za tehničke studije (FTS) Travnik i Kiseljak. Kao zvanični fotograf radio je na filmovima „Na putu“ i „Participacija“ u režiji Jasmile Žbanić. Član je Udruženja likovnih umjetnika primijenjene umjetnosti Bosne i Hercegovine (ULUPUBIH), te suosnivač i saradnik CFFM-a (Centar za fotografiju, film i multimediju Sarajevo). Izlagao je na brojnim samostalnim i grupnim izložbama u regionu i svijetu. Živi u Sarajevu i radi kao freelance fotograf.

Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja