Putopis slobodnih leđa

Lat­est posts by Miroslav Kirin (see all)

  .

  .

  .
  Iz usta mi ispa­da jezik

  .

  iz usta mi ispa­da jezik
  to više nije jezik to je gole­ma jetra teleća
  .….……onog tele­ta što su ga zak­lali prekjučer
  uvjer­a­va me mesar moje omil­jene mesnice
  .….……ali ja u mes­nicu niti nisam otišao

  .
  nemam ni omil­jenu mesnicu

  .
  samo mi je jezik ispao iz usta

  ,
  .….……ta gole­ma jetra

  .
  vraćam je u usta guram u grlo
  odus­ta­jem kad shva­tim da me guši
  moj jezik ponovno ispada
  vješa se plazi po vratu liže tijelo
  moj jezik moj jezik moj pre­v­e­li­ki jezik

  .

  .

  Jalog br. 59

  .

  Lju­di su sami.
  Žena koja jed­nom pa dru­gom cipelom udara u kuti­ju kli­ma-ure­đa­ja ne bi li otresla
  .….……kamenčiće i gru­dice bla­ta uvjerlji­vo gov­ori o tome.
  Ne možete je ne zapaziti.
  Odjeku­je to njezi­no kloparan­je kao puc­n­je­vi muškar­ca radosnog što mu se rodio
  .….……sin.
  Zvuk krene, lelu­ja na vjetru, udari u zid druge zgrade i vrati se kroz otvoren prozor
  .….……[čula ga je kad ju je zao­bišao, lagano su joj se zatres­la ramena].
  Ženu mož­da i ne biste zapazili, čak i da visi s ruba balkonske ograde.
  Pa štoš­ta visi.
  Jed­na se sta­blji­ka vodene palme slomi­la nap­o­la pa i ona visi.
  Kao i najlon­s­ka vreći­ca što ju je vje­tar upleo u ogradu i napuhnuo.
  Visi i sje­na muškar­ca naslon­jenog na ogradu [puši], opušte­na sje­na, dobro zna da se
  .….……od svog tijela ne odva­ja tako lako.
  Rek­li bi sebi [posli­je] da vam se učini­lo da ste vid­jeli svježe
  .….……opra­no rublje kako vijori na vjetru.
  I još biste dodali: ta žena neprestano pere.
  Ali ubr­zo biste prim­i­jetili kako je riječ o sasvim dru­goj ženi.
  Mada se mogu povući neke para­lele između obje. I da je posve lako sve pobrkati.
  Zas­metat će vam to lupan­je. Ta neu­god­na pucnjava.
  Mož­da iza­zove gnjev, izma­mi psovku ili komen­tar što će ga muž [na trenu­tak je
  .….……odložio novine i srkn­uo kavu] s balkona dva kata niže uputi­ti supruzi
  koja upra­vo vješa opra­no rublje na balkonu dva kata niže.
  Da je htjela, učini­la bi to unutra, na prim­jer u kuhin­ji ili predsoblju.
  Ženi­no kloparan­je ne raču­na na ravn­odušnost. Mora se objav­i­ti glasno.
  Kad počne tući cipelom po kuti­ji, i kad prve gru­dice stvrd­nute zemlje
  .….……počnu svoj let pre­ma pločniku, ona slavi.

  .

  .

  Ti, koja kosom mlataraš lijevo-desno

  .

  Ne daju mi čitati u tram­va­ju, a pose­bice ti, koja kosom mlataraš lijevo-desno.
  Bacaš mi je posred stran­ice, plju­u­us, nes­ta­ju sve riječi da bih podi­gao pogled.
  Što bi rekla Jane Hir­sh­field, zaš­to sam zastao
  .….……usred njezine pjesme To Judg­ment: An Assay?
  Ti mi svo­jom kosom mijen­jaš život,
  .….……kao što «artičo­ka mijen­ja okus
  sve­ga što se jede posli­je nje», kaže Jane.
  Kosa je čudne nar­avi, priv­id­no mrt­va: možeš je reza­ti, pal­i­ti, a ipak raste.
  I onda je moji živi prsti pre­vrću, zapliću se u nju, upliću svoj živ­ot, tuđi život,
  .….……mijen­ja­ju im okus.
  Rec­i­mo da ti odjed­nom pože­lim vid­jeti lice dok zabacu­ješ kosu.
  U najbol­jem sluča­ju mogu se nadati
  .….……tek bljesku tvo­jih ruku, koje će se pojav­i­ti iznenada,
  podignu­ti kosu, prsti­ma je pročešljati,
  .….……a onda opet pusti­ti da pljusne
  preko stran­ice knjige, nemilosrdno,
  pop­ut vode što ju na kra­ju smjene u brijačnici
  iz kante izbacu­ju na ulicu.

  .

  .
  Putopis slo­bod­nih leđa 

  .

  kad slo­bod­na su mi leđa
  po nji­ma ne poskaku­je krumpir
  i rajčice ne strepe da će ih zgnječiti
  kad slo­bod­na su mi leđa
  prsti u san­dala­ma slo­bod­no ispadaju
  bicikl ide sam od sebe
  mož­da i mene dovede sebi
  kad slo­bod­na su mi leđa
  i svi dru­gi su bar malo slobodniji

  .

  .

  Noć, jutro, poslijepodne

  .
  U noći se koraci ubrzaju.
  Ujutro sam već umoran.
  Popodne, kad se počnem
  zagri­ja­vati za noć,
  lagano, posve lagano
  potečem iz slavine.

  ,

  .
  Ned­jel­ja

  .
  Pomis­lio sam da je nedjelja
  Nisam otišao na posao
  Nitko se zbog toga nije požalio
  Ned­jeljom se ne gunđa
  Uli­ca je bila mir­na nisu rušili stabla
  Dje­ca su još spavala
  Izišao sam bac­i­ti smeće od cijel­o­ga tjedna
  Brin­u­lo me ipak što u mojoj vrećici
  Nisu bile sub­ot­nje novine
  Nije to bila ni moja vrećica
  Iz čije sam kuće zapra­vo izišao

  .

  .

  Razlog

  .
  Ja imam jedan razlog dovoljan
  Dovol­jan da vas sve mirno prebijem
  Pre­bi­jem li vas sve hoću li ja biti
  Biti sam sebi dovol­jan da ostanem

  Ostanem živ­jeti sa svo­jim razlogom
  Razl­o­gom koji mi ne da da mirujem
  Miru­jem od jutra do večeri a ujutro
  Ujutro krećem s rev­olu­ci­jom brate

  Brate, nađi i ti svoj dobar razlog
  Razlog koji će uje­dini­ti sve nas
  Nas koji smo od rođen­ja u potrazi
  U potrazi za svo­jim prav­im mirom

  .

  .

  Pri­jevo­ji mišl­jen­ja od 4 do 5 
  .
  Baš me muči to mišljenje
  To beskon­ačno razmišljanje
  Sav­i­jam se lakše od gume
  Preuz­i­mam sve oblike

  Danas sam, eto, vune­na vesta
  A ti si čelič­na štanga
  Trl­jam se o tebe zdesna
  Trl­jam se o tebe slijeva
  Frrrr baš je električno

  .

  .
  Jabu­ka i konj 

  .
  Da bih doz­nao što je jabuka
  Moram je zagristi
  Da bih doz­nao što je konj
  Moram ga zagristi

  Ali na kon­ju jaše pustopašni Josip Sever
  Da bih doz­nao što je pustopašni Josip Sever
  Moram ga zagristi

  A u Josipu Severu je diktator
  On će mene ugristi
  Jer dik­ta­tor je praz­na siva ploča
  Dik­ta­tor je smrznu­ta ravnica
  I otud nema se više kud

  .

  .

  Potra­ga

  .

  A kako kako opet
  A kako naš brat otac sin muž šogor
  A kako naša ses­tra maj­ka supru­ga ujna
  A kako sve u jed­nom a nigdje i nitko

  A kako kao u zemlju propao
  A kako kad grad pun postera a još i na radiju
  A kako kad svi sad zna­ju to lice
  A kako kad čud­na fot­ka a kako nepoznat

  A kako kad odjeven u plavu trenirku
  A kako kad odjeven u bijelu majicu i crne tenisice
  A kako biti različit a opet prepoznat
  A kako kad se o tome neprestano gov­ori i šapće

  A kako kad još samo neko­liko dana
  A kako kad već netko dru­gi sličan čeka
  A kako kad nema pravog razloga
  A kako kad čov­je­ka nema i nema

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja