Video zen

Lat­est posts by Mladen Šljivović (see all)

  .

  .

  .

  Tur­ista u beton­skoj gori

  .

  Volim da godišn­ji odmor provodim
  među ovim zgradama

  Dok pri­jatelji žul­ja­ju stopala
  po moru i pesku ja jurim
  asfalt­nim plaža­ma ovog grada
  udišem svež olovni vaz­duh auspuha
  i pos­ma­tram kapi koje se
  sur­vava­ju s kli­ma uređaja

  Ujutru osva­jam vrhove zgrada
  vodu točim direk­t­no s kioska
  i ste­peni­ca­ma krećem ka krovu
  da zas­tavu pobo­dem ponosno
  tačno u podne

  Uveče šetam grad­skim trgom
  držim sladoled u lev­oj ruci
  i pos­ma­tram devo­jke oko sebe
  neke su dos­tup­ni­je od muzeja

  Noću pečem viršle
  na logorskoj vatri
  pored izvorišta
  gradske fontane

  U ponoć se vraćam
  šatoru u dnevnoj sobi

  .

  .

  Vihor u kućnom savetu

  .
  .….….….….….….….…..po Mio­dragu Pavloviću

  .

  Probudim se
  u kuhin­ji kiše
  pada­ju sa gorn­jeg sprata

  Opet im je puk­la cev
  oni su sada na vikendici
  obnavl­ja­ju ljubav
  i trče livadama
  ni ne mis­le na ove betonske gore

  Cele nedel­je
  slušam nji­hove svađe
  iskaču skeleti iz nji­hovih ormara

  Vikendom se to neće znati

   .

  .
  Mara­ton na stepenicama

  ..

  U zgra­di odavno
  ne radi lift
  a ja sam na posled­njem spratu
  i uvek zaboravim
  neš­to u radnji

  Komši­je me
  odavno zovu
  Filipides
  uporno trčim gore-dole
  po mleko ili novine

  Iznose flašice sa vodom
  ja je uzi­mam u trku
  prosi­pam po majici

  Ponekad mi se priključe
  devo­jke koje bi da
  izgube koje kilo viška

  Ostavio sam osmeh
  na trećem spratu
  pluća na sedamnaestom
  dah na tridesetom
  i sada još jedi­no želim
  da stanu­jem u podrumu

   .

  .
  Video zen

  .

  Na mom ekranu
  para­da sisa
  vijore se butine
  mladih porno glumica

  Neke se tehnike
  mogu izvesti lako
  ako žena voli
  ono što radi

  U dnevnoj sobi
  moja dra­ga je uporno
  puš­ta­la filmove
  koje su snimile
  njene drugarice

  Neće me zavarati
  nji­hovi uzdasi
  niti požud­no mažen­je grudi
  one ne vole svo­je momke
  za njih je video
  jedi­ni fetiš

  I već sledećeg meseca
  moja bivša draga
  puš­taće svoj snimak
  iz naše spavaće sobe
  nekom drugom
  jer ja nisam stvoren
  za te kadrove

   .

  .
  Zen na književnoj večeri

  .

  Još jed­no književno veče –
  mirno sedim
  u predzad­njem redu

  Puš­tam da me sti­hovi i kritika
  promaše
  i izgube se što dal­je od mene

  Razmišl­jam o jabuci
  koju sam pojeo za večeru –

  Bila je pri­jat­no slatkasta
  nima­lo nalik na poeziju
  ovog pesnika

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja