Zemlja u cipelama

Lat­est posts by Adin Lju­ca (see all)

  .

  .

  .

  Urbi et orbi

  .
  .….….….….….….….….….….….….…Petru Kabešu

  .
  Ako ne pri­padaš mjes­tu i svijetu
  imaš mogućnost da u skladiš­tu biblioteke
  čis­tiš knjige od prašine na trećem spratu ispod zemlje
  ili u opser­va­tori­ju, daleko od urban­ih područja
  pratiš pon­ašan­je vre­me­na – dok te i otud
  ne otjeraju.

  Na trećem najl­jepšem vidikovcu na svijetu
  ispi­ti­vao si smjer i brz­inu vjetra,
  nosivost riječi, klasi­fi­ci­rao oblake.
  Dok me okre­plju­je škr­to prvo­jan­u­arsko sunce
  na vrhu Milešovke, zgražam se nad nama,
  potrošačkom civ­i­lizaci­jom koju ćemo usko­ro potrošiti,
  jer škr­tim nazi­va­mo i ono što je primjereno,
  ono u čemu nema rasipništva.

  Propov­jedaon­ice su da se propovijeda
  ali ako ne pri­padaš mjes­tu i svijetu
  znaš tačno na čemu si: dole nebo, gore magla
  i ti između njih ispun­javaš rubrike o pre­vrtljivosti vremena,
  pre­puš­ta­jući se zakrivl­jenos­ti­ma grafema,
  čari­ma iza­zovnih obli­na, asimetri­ja­ma istine…

  .

  .

  Utorak, posljed­nji dan maja

  .

  Tek na povratku s grobl­ja u grad
  prim­je­tio sam da su mi cipele
  pune zeml­je iz rake.

  Imao sam osjećaj da oca vraćam kući.

  .

  .

  Helike, u zimu 373. pne.

  .

  Morao sam iza­ći pred svo­je sug­rađane na agoru
  i reći im što mislim:
  Lju­di, sravnit će nas sa zemljom i onda potopiti!
  Niko neće preživjeti.
  Pokren­ite se dok nije kasno!
  Gmiza­v­ci i insek­ti napuš­ta­ju svo­ja staništa …

  Gov­o­rio sam, vapio, zapomagao:
  Otvorite oči,
  i sli­jepi miševi
  bježe
  i morske sirene
  bježe
  i kućni ljubimci …

  Ali moj glas kao da ne dopire do njih.
  I ptice već traže spas na nebu
  a oni i dal­je niš­ta ne poduzimaju.

  Dan je vedar
  a želu­ci puni nakon ručka.
  Prek­lin­jem ih na sav glas:
  Pokren­ite se, ljudi!
  Jed­ni u mene tupo zure
  i čačka­ju zube.
  Druge uzrujavam,
  dok me poz­nani­ci gledaju
  sa saosjećanjem…

  .

  .

  Ipak se ne okreće

  .

  Tamo gdje bi kao ožilj­ci morali biti
  tragovi nema ih, ali oti­sak stopala
  na finoj praškas­toj površi­ni jas­no je vidljiv
  jer čov­jek ostavl­ja trag kad hoće:
  dovoljno je neko­liko film­skih rekvizita,
  kulisa i sklonost ljud­skih bića da vjeruju
  u ono što vide, i u ono što ne vide.
  Zas­ta­va se vijori na vjetru kojeg nema.
  Kad Arm­strong skakuće po Mjesecu,
  to je mala laž za čov­je­ka ali velika
  za čovječanstvo.

  .

  .

  Tito gov­ori svo­jim narodima

  .

  Danas se više ne zna da li ekva­tor i meridijani
  guše globus ili ga drže da se ne raspadne.
  Ali jed­nom bilo je dru­gači­je: što su više
  istok i zapad steza­li obruč, čvršće smo stajali
  jed­ni uz druge, kao duge na bure­tu. Bilo je to
  davno ali tad smo bili bliže slo­bo­di no sad.

  Ma koliko da upirete pogled u daljinu ne vidite dalje
  od svi­je­tle prošlosti. Umjesto pijav­i­ca liječe vas
  krvopi­je i sad, razro­gačenih oči­ju, sljepačkog pogleda,
  ne znate ni kuda bi, ni kako. A ja vam opet kažem:
  svako i ponaosob mora da sruši svoj most da bi
  preko nje­ga prešao.

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja