author-avatar

O autoru Bretolt Breht

(Augsburg, 1898 – Istočni Berlin, 1956) nemački dramski pisac, dramaturg i pesnik. Prve tekstove objavljuje 1914. godine tokom studija filozofije i medicine. Tokom dvadesetih godina se pridružuje se nemačkom teatru u Berlinu. 1928. godine piše Operu za tri groša koja mu donosi veliki uspeh. Zbog dolaska Hitlera na vlast odlazi u egzil 1933. godine. Iz Evrope odlazi u SAD gde je boravio tokom Drugog svetkog rata, a koje napušta 1947. godine zbog zastupanja komunističkih ideja. 1949. godine se nastanjuje u Istočnom Berlinu gde je bio upravnik Berliner ansambla.