Dragan Aleksić

Rođen je 1958. godine. u Beloj Crkvi, Banat. U Srbiji objavio devet knjiga, u Nemačkoj dve. Od 2006. živi u USA (North Olmsted, Ohio).

Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja