author-avatar

O autoru Dragoslav Dedović

Rođen 1963. u Zemunu. Studirao je žurnalistiku u Sarajevu i sociologiju kulture u Beogradu. Od 1992. se nastanio u Nemačkoj. Magistrirao je na studijskom programu „Evropske studije” u Ahenu. Radio je kao savetnik u međunarodnoj mirovnoj organizaciji, predstavnik ekološke političke fondacije, urednik na RTV „Dojče vele”. Živeo je u Nirnbergu, Regenzburgu, Ahenu, Kelnu i Berlinu, a od 2018. živi u Beogradu i Leskovcu. Od 1988. objavio je 11 knjiga poezije i to, između ostalog: Dinarski Buda, (Prosveta, Beograd, 2008), Za klavir i didžeridu, (Altera, Beograd, 2010), Gloria mundi, (Brankovo kolo, Sremski Karlovci, 2013), Usijanje (KCNS, Novi Sad, 2013). Lirika mu je prevođena na nemački, engleski, španski, arapski, norveški, polјski, makedonski. Više puta je nagrađivan. Zastuplјen je u nekoliko antologija srpskog, bosanskohercegovačkog, regionalnog i svetskog pesništva. Preveo je sa nemačkog desetak proznih dela, kao i liriku niza savremenih nemačkih pesnika.