author-avatar

O autoru Emilija Popović

Rođena je 1996. godine u Loznici. Osnovne i master studije završila je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, gde je 2020. godine odbranila master rad "Motiv incesta u dramskom stvaralaštvu Momčila Nastasijevića", za koji je odlikovana "Brankovom nagradom Matice srpske". Trenutno je na doktorskim studijama srpske književnosti u Novom Sadu. Radove objavljuje u periodici, a pored toga, piše poeziju i književnu kritiku.