author-avatar

O autoru Glorjana Veber

(1981) je pesnikinja, performerka i duhovni istraživač sa diplomom političkih nauka i doktorskom disertacijom iz književnosti na temu Poezija – element društvenih promena. Dobitnica je nekoliko nacionalnih i međunarodnih nagrada za poeziju, a njena poezija je prevedena na više od trideset jezika. U okviru svog Instituta IRIU razvila je više od hiljadu inovativno-eksperimentalnih projekata na polju poezije u Sloveniji i inostranstvu. Autorka je više pesničkih knjiga u Sloveniji i inostranstvu. Među njima je i dvojezična knjiga poezije U blizini tišine, koja je bila prva slovenačka knjiga prevedena na bengalski jezik (priredio prof. dr Masuduzaman, prevela Razija Sultana). Nedavno su njene dve knjige poezije prevedene na makedonski jezik po izboru Кomiteta Ministarstva kulture Severne Makedonije. Takođe je autorka knjige WisEye, koja sadrži pet stotina duhovnih misli o životu pod nazivom Polje Akaša: Akashicas.